Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Fotoliaza i endonukleaza w ochronie skóry przed fotostarzeniem – 

Fotoliaza i endonukleaza w ochronie skóry
przed fotostarzeniem

nr 2
(55)/marzec-kwiecień 2008

Fotoliaza i
endonukleaza w ochronie skóry przed fotostarzeniem

Słowa kluczowe:
fotoliaza, endonukleaza, promieniowanie UV, uszkodzenia DNA

Od dawna naukowcy światowych koncernów kosmetycznych
poszukują
substancji zabezpieczających przed działaniem promieniowania
ultrafioletowego. Obecnie są to poszukiwania surowców
kosmetycznych, których zadaniem byłoby wspomaganie
naturalnego
procesu naprawy powstałych uszkodzeń. Chodzi tu przede wszystkim o
naprawę uszkodzeń DNA, które powstają jako efekt
bezpośredniego
działania UV oraz innych czynników środowiska.

W najnowszych produktach kosmetycznych pojawiły się nośniki,
które zawierają enzymy zdolne do naprawy materiału
genetycznego.
Enzymy te – fotoliaza i ednonukleaza – rozpoznają i
usuwają
uszkodzone fragmenty DNA komórek poddanych działaniu UV.
Fotoliaza katalizuje proces fotoreaktywacji, endonukleaza zaś usuwa
powstałe uszkodzenia poprzez mechanizm wycinania.

Kosmetyczną przyszłością w ochronie przed UV stają się substancje nowej
generacji, pochłaniające szkodliwe promieniowanie, w połączeniu z
kompleksami substancji wspomagających naturalne procesy naprawcze DNA w
komórkach skóry.

Photolyase and endonuclease in protection of the skin
against photoaging

Key words: photolyase, endonuclease, UV radiation, DNA
damages

For many years, the scientists working in the leading global cosmetic
companies have been looking for substances ensuring effective
protection against the UV radiation. At present, they focus on
identifying cosmetic raw materials that would support the natural
process of repairing damaged structures. First of all, the most
important here is the DNA destruction caused by the direct influence of
UV radiation and other environmental factors.

The state-of-the-art cosmetic products are improved with special
carriers that contain enzymes being able to repair the genetic
material. These enzymes

– photolyase and endonuclease – identify and remove
destructed DNA fragments of cells exposed to UV radiation. Photolyase
catalyses the photoreactivation process; endonuclease in turn, removes
existing damage by implementing the cutting out mechanism.

New-generation substances absorbing harmful radiation, coupled with
complexes of substances that support natural processes of DNA
reconstruction

in skin cells are gradually becoming the cosmetic future in the field
of UV protection.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku