Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Lavaseptyka jako ważna metoda pomocnicza w leczeniu ran –  

Lavaseptyka jako ważna metoda pomocnicza w leczeniu ran

nr 2
(55)/marzec-kwiecień 2008

Lavaseptyka jako
ważna metoda pomocnicza w leczeniu ran

Słowa kluczowe:
lavaseptyka, TIME, opatrunki silikonowe, rana przewlekła

Leczenie ran stanowi problem terapeutyczny z powodu towarzyszących im
objawów oraz w związku z obniżeniem jakości życia pacjenta.
Przerwanie naturalnej bariery ochronnej, jaką jest zdrowa
skóra,
ułatwia skolonizowanie rany przez drobnoustroje, powszechnie
występujące w środowisku otaczającym człowieka. Zbyt pochopne
stosowanie profilaktycznej antybiotykoterapii lub nadużywanie
antyseptyków często prowadzi do lekooporności.

Zagadnienie leczenia ran ma charakter interdysyplinarny. Artykuł
prezentuje nowe doniesienia i wytyczne dotyczące leczenia rany
zakażonej. Autorzy, powołując się na najnowsze badania stwierdzają, że
zastosowanie miejscowych środków antyseptycznych w celu
zmniejszenia kolonizacji mikrobiologicznej w gojącej się ranie nie
znajduje obecnie uzasadnienia.

Lavaseptyka to nowy termin, oznaczający aseptyczne obmywanie rany,
fizyczne usuwanie z jej powierzchni zanieczyszczeń fizycznych,
chemicznych

i biologicznych, wraz z biofilmem bakteryjnym, przy użyciu wody
zawierającej  detergent. Metoda może być zastosowana w każdym
rodzaju rany.

Innymi czynnikami niezwykle istotnymi w przyspieszeniu leczenia ran są
właściwe opatrunki oraz kompresja zewnętrzna.

Lavaseptics as an important aid method in
wounds’ treatment

Key words: lavaseptics, TIME, silicone dressings,
chronic wound

Wounds’ treatment is an therapeutic problem caused by
symptoms
which are associated with wound and also with decrease of
patient’s quality of life. A break of a natural protective
barrier which is the healthy skin, leads to microbiological
colonization with microbs commonly present in human envirorment.
Antibiotic therapy used in prophylaxis to hastily, very often leads to
drug-resistance.

The issue of wound treatment is interdisciplinary. Article presents new
information and indications of treatment of infected wound. Authors
citing the newest studies, say that a usage of topic antiseptic drugs
in order to decrease microbiological colonization doesn’t
seem to
be justifable.

Lavaseptics is a new term meaning aseptically washing of wound,
physical removing of physical, chemical and biological debris from its
surface (together with bacterial biofilm) using water with detergent.
This method can be used in case of any wound. Other very important
factors in speeding of wound hea-ling are proper dressings and external
compression.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku