Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Laser barwnikowy w leczeniu bliznowców

Laser barwnikowy w leczeniu bliznowców

nr 3
(56)/maj-czerwiec 2008

Laser barwnikowy w leczeniu
bliznowców

Słowa kluczowe: keloidy, pulsacyjny laser barwnikowy
Blliznowce stanowią wciąż problem terapeutyczny. Nasze badania
wskazują, że leczenie keloidów pulsacyjnym laserem barwnikowym o
długości fali 595 nm znacznie poprawia wygląd nieprawidłowej tkanki i
redukuje dolegliwości podmiotowe u większości pacjentów.
Działanie lasera powoduje nie tylko zahamowanie angiogenezy i redukcję
unaczynienia, lecz także wywołuje zmiany immunologiczne i biochemiczne,
sprzyjające inwolucji nieprawidłowych blizn.
Laser barwnikowy jest przydatny w leczeniu nieprawidłowych blizn, a
także w profilaktyce u pacjentów z tendencją do nieprawidłowego
bliznowacenia po urazie. 

Keloids treatment with the pulsed dye laser

Key words: keloids, pulsed dye laser
Keloids do still make the therapeutic problem. Our investigations have
demonstrated that the treatment of keloids with the pulsed dye laser
(595 nm) improve the scar apperance (erythema), pliability, bulk and
reduce patients discomfort. This mechanism is based on not only
the  inhibition and reduction of angiogenesis but also is
connected with the biochemical and immunological changes which can be
conductive to the involution of the abnormal scars.
The above mentioned results show, that the pulsed dye laser can be
effective not only in the treatment but also in the prevention of
hypertrophic scars and keloids. 

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku