Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Czerniak podpaznokciowy - rozpoznanie, diagnostyka różnicowa i sposoby leczenia

Kliniczne aspekty łuszczycy paznokci stóp, z
uwzględnieniem zakażeń grzybiczych

nr 4 (57)/lipiec-sierpień 2008

Czerniak podpaznokciowy - rozpoznanie, diagnostyka różnicowa i sposoby leczenia 

Słowa kluczowe: czerniak podpaznokciowy, melanonychia, diagnostyka, leczenie
Czerniak podpaznokciowy jest bez wątpienia najpoważniejszą jednostką chorobową dotyczącą aparatu paznokciowego. Przeciętnie od 1,5 do 2% spośród wszystkich czerniaków rozwija się w tej lokalizacji. Około 2/3 z nich zawiera barwnik, zaś 1/3 jest bezbarwnikowa. Czerniaki podpaznokciowe rozwijają się zwykle powoli i podstępnie, rokowanie jest poważne, ponieważ większość z nich jest rozpoznawana późno, a często zbyt późno. Jednym z powodów późnej diagnozy jest obawa przed spowodowaniem dystrofii paznokcia na skutek biopsji. Rozwinęliśmy technikę, która nie prowadzi do powstawania dystrofii, dając jednocześnie możliwość adekwatnej i natychmiastowej interwencji chirurgicznej w przypadku stwierdzenia czerniaka.
Barwnikowy czerniak macierzy paznokcia powoduje podłużne prążki, zwane melanonychia striata longitudinalis, natomiast czerniaki barwnikowe łożyska paznokcia i hyponychium nie barwią płytki paznokciowej. Bezbarwnikowe czerniaki paznokcia są często błędnie rozpoznawane jako wrastający paznokieć i nie leczone prawidłowo.
Przez wiele lat jedyną metodą polecaną do leczenia czerniaka była amputacja palca, jednak ostatnio wykazano, że lepsze wyniki, zarówno w kategorii przeżycia, jak i jakości życia, osiąga się dzięki użyciu zachowawczej chirurgii funkcjonalnej.

Melanoma of the nail organ - diagnosis, differential diagnosis and treatment options

Key words: ungual melanoma, melanonychia, diagnosis, treatment
Ungual melanoma is without any doubt the most serious condition occurring under or around the nail. Approximately 1.5 to 2% of all melanomas occur in this localisation. About two thirds of them are pigmented, one third is amelanotic. Although most ungual melanomas grow slowly and insidiously there overall prognosis is poor because most of them are diagnosed only late, often too late. One of the rea-son for the late diagnosis is fear of producing a post-operative nail dystrophy after a diagnostic biopsy. We have developed a technique which does not leave a post-biopsy nail dystrophy but leaves the option to adequately and immediately re-operate the patient in case of malignant melanoma. Pigmented matrix melanoma present with a brown longitudinal streak called melanonychia striata longitudinalis whereas pigmented nail bed and hyponchium melanomas do not stain the nail plate. Amelanotic ungual melanomas are often misdiagnosed as an ingrown nail and not treated adequately. Whereas amputation of the digit has been advocated for many years it has now been shown that a conservative functional surgery is superior both
in terms of quality of life as well as survival.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku