Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Dermoskopowy obraz raka podstawnokomórkowego skóry

Kliniczne aspekty łuszczycy paznokci stóp, z
uwzględnieniem zakażeń grzybiczych

nr 4 (57)/lipiec-sierpień 2008

Dermoskopowy obraz raka podstawnokomórkowego skóry  

Słowa kluczowe: rak podstawnokomórkowy, dermoskopia, zmiany barwnikowe
Właściwe rozpoznanie zmian barwnikowych skóry wciąż stanowi wyzwanie nawet dla doświadczonych klinicystów. Obraz kliniczny czerniaka i odmiany barwnikowej raka podstawnokomórkowego jest niejednokrotnie bardzo zbliżony i tylko badanie histopatologiczne rozstrzyga o rozpoznaniu. Potwierdzone badaniem dermoskopowym, precyzyjniejsze od klinicznego rozróżnienie czerniaka skóry, raka podstawnokomórkowego (BCC) oraz łagodnych zmian melanocytowych pozwala niekiedy uniknąć niepotrzebnych zabiegów inwazyjnych (biopsja, usunięcie zmiany), a jednocześnie ułatwia dobór właściwej strategii terapeutycznej. Najczęściej BCC wykazuje klasyczne cechy dermoskopowe, umożliwiające postawienie prawidłowej diagnozy. W celu ułatwienia rozpoznania raka podstawnokomórkowego opracowano ścisłe dermoskopowe kryteria diagnostyczne.
W pracy przedstawiamy wybrane przypadki leczonych w naszym ośrodku zarówno typowych, jak i atypowych klinicznie raków podstawnokomórkowych, rozpoznanych w oparciu o badanie dermoskopowe. Sześć wybranych obrazów dermoskopowych pochodzi z ostatnich dwóch lat.

Dermoscopic findings of basal cell carcinoma

Key words: basal cell carcinoma, dermoscopy, pigmented skin lesions
There are still a lot of difficulties in making proper diagnose of pigmented skin lesions, even for experts. Clinical appearance of melanoma and pigmented basal cell carcinoma (BCC) often is very similar, and only histology decides about diagnose. Exact distinction between melanoma, basal cell carcinoma and benign melanocytic lesions sometimes allows to avoid unnecessary invasive interventions, like biopsy or excision and helps to find the best therapeutic methods. Although most cases of BCC exhibit dermoscopic clues leading to the correct diagnosis, BCC can mimic other pigmented lesions. To increase the diagnostic accuracy the dermoscopic characteristic criteria for BCC has been described.
We'd like to present several typical as well as clinically atypical BCC, treated in our Department, which were examined by dermoscopy. Six selected dermoscopic images were collected during last two years.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku