Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Przebarwienia skóry i ich leczenie

nr 2 (7)/marzec-kwiecień 2000

Przebarwienia skóry i ich leczenie

W pracy przedstawiono, uwzględniając melanogenezę, podstawowe mechanizmy prowadzące do powstawania przebarwień skóry.
Omówiono kliniczno-histologiczny charakter najczęstszych zmian, takich jak piegi, plamy soczewicowate, ostuda. Zwrócono uwagę na duży problem, jaki stanowią przebarwienia powstające w następstwie skojarzonego działania światła i substancji światłouczulających: psolarenów, chloropromazyny, amiodaronu, minocykliny, cytostatyków. Omawiając metody postępowania w przebarwieniach, podkreślono wagę ochrony przed promieniami ultrafioletowymi i uczyniono to ze względu na bardzo pobudzające melanogenezę działanie światła.
Przedstawiono także preparaty stosowane do usuwania przebarwień, z których najskuteczniejszym, jak dotychczas, wydaje się być hydrochinon, który w procentowym stężeniu jest całkowicie bezpieczny. Kwas witaminy A ze względu na znaczne objawy uboczne ma mniejsze zastosowanie w monoterapii przebarwień. Nowsze preparaty, takie jak kwas azelainowy czy kwas kojowy, wymagają dalszych obserwacji. Obecnie w terapii przebarwień coraz częściej stosuje się leczenie skojarzone kilkoma preparatami, np. hydrochinonem, kwasem kojowym i glikolowym.

Skin hyper pigmentation and their therapy

This paper presents basic data on patomechanizm of hyper pigmentation. The clinical picture and histopathological findings in the most pigmented lesions - freckles, lentigines and melasma are described. Hyper pigmentations provoked by light and photosentising agents like psolarens, chlorpromazine, amiodarone, minocycline, cytostatic are also
discussed. The role of sunscreens in a therapeutic approach is stressed. Particular depigmenting medications are presented, and the greatest efficacy of hydroquinone preparations is noted. Vitamin A acid due to its side effects properties seems to be less acceptable as monotherapy of hyper pigmentations. Usefulness of azelaic acid and
koije acid needs further confirmation. Presently, combined therapies with hydroquinone and other agents - steroids, koije acid and glycolic acid are frequently used.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku