Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Dermatologiczne konsekwencje hiperandrogenizmu u kobiet z zespołem policystycznych jajników oraz propozycje leczenia (I)

Dermatologiczne konsekwencje hiperandrogenizmu u kobiet z zespołem policystycznych jajników oraz propozycje leczenia (I)

nr 5 (58)/wrzesień-październik 2008

Dermatologiczne konsekwencje hiperandrogenizmu u kobiet z zespołem policystycznych jajników oraz propozycje leczenia (I)

Słowa kluczowe: PCOS, hiperandrogenizm, hirsutyzm, łysienie androgenowe
Zespół policystycznych jajników (PCOS), którego cechą jest hiperandrogenizm, to częsta przyczyna zaburzeń funkcji jednostki włosowo-łojowej (JWŁ) u kobiet w wieku popokwitaniowym. Celem pracy jest analiza częstości występowania PCOS u pacjentek zzaburzeniami funkcji JWŁ oraz analiza metod leczenia kobiet z PCOS jednocześnie dotkniętych hirsutyzmem, łysieniem androgenopochodnym (AGA), przewlekłym trądzikiem lub ropniami mnogimi pach.

Przebadano 110 kobiet w wieku 18-35 lat, w tym 50 kobiet z hirsutyzmem (grupa I), 20 z AGA (grupa II), 30 z opornym na leczenie trądzikiem pospolitym (grupa III) i 10 kobiet z ropniami pach (grupa IV). Częstość występowania PCOS w badanych grupach wynosiła: 50% u kobiet z hirsutyzmem,35% u pacjentek z AGA, 40% u kobiet z przewlekłym trądzikiem oraz 70% u kobiet z ropniami mnogimi. W leczeniu 54 pacjentek z PCOS z zaburzeniami funkcji JWŁ stosowano następujące kombinacje terapeutyczne: u 25% pacjentek metforminę w połączeniu z Yasmin, u 18% Đ metforminę z Diane 35, u 17% - Yasmin i izotretynoinę, u 16% - tylko Yasmin, u 6% - tylko metforminę, u 6% Đ Diane 35 i spironolakton, u 4% - metforminę i spironolakton, u 4% - Diane 35% i izotretynoinę, u 4% - Diane 35 z metforminą i spironolaktonem.

Najczęściej stosowanym lekiem był Yasmin (u 31 kobiet), a następnie: metformina (u 32 kobiet), Diane 35 (u 17 kobiet), izotretynoina (u 11 kobiet), spironolakton (u 7 kobiet).

Dermatological consequences of hiperandrogenism in women with Polycystic Ovary Syndrom and therapeutic suggestions (I)

Key words: PCOS, hiperandrogenism, hirsutism, alopecia androgenetica
Policystic ovary syndrome (PCOS), which is characterized by hyperandrogenism is the common cause of pilosebaceous unit (PSU) disorders in women in reproductive age. The aim of this work is to analize frequency of PCOS in women with PSU disorders as well as to investigate the treatment methods applied in women with PCOS and simultaneously affected with hirsutism, alopecia androgenetica, hidradenitis suppurativa or acne vulgaris.
There were 110 women investigated, aged 18 to 35 years, including 50 ones with hirsutism (group I), 20 with AGA (group II), 30 affected with chronic acne (group III), and 10 with hydradenitis. The PCOS frequency in above mentioned groups was: 50%, 35%, 40%, 70% respectively. Subsequent drugs combinations were used in the therapy of 54 patients with PCOS and PSU disorders: 25% patients were treated with metformine and Yasmin, 17% - with Yasmin
and isotretinoine, 16% women treated only with Yasmin, 6% - with metformine alone,6% - with Diane 35 and spironolactone, 4% - with metformine and spironolactone, 4% - with Diane 35% and isotretinoine, and 4% - with Diane 35 combined with metformine and spironolactone. The most frequently applied drug was Yasmin (in 31 cases), subsequently metformine (in 32 cases), Diane 35 (in 17 cases), isotretinoine (in 11 cases), spironolactone (in 7 cases).

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku