Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zanokcica i zmiany ziarniniakowe wokół płytek paznokciowych - powikłanie leczenia retinoidami

Zanokcica i zmiany ziarniniakowe wokół płytek paznokciowych - powikłanie leczenia retinoidami

nr 5 (58)/wrzesień-październik 2008

Zanokcica i zmiany ziarniniakowe wokół płytek paznokciowych - powikłanie leczenia retinoidami

Słowa kluczowe: retinoidy, powikłanie leczenie, zanokcica
Retinody należą do grupy leków szeroko stosowanych w dermatologii. Do najczęściej występujących objawów niepożądanych należą zmiany w obrębie skóry i błon śluzowych, do których zalicza się: zapalenie czerwieni wargowej lub spojówek, suchość skóry i błon śluzowych, krwawienia z nosa, świąd skóry oraz złuszczanie w obrębie dłoni i stóp. Te objawy, aczkolwiek powodują duży dyskomfort, rzadko jednak są powodem konieczności zaprzestania terapii.
W pracy przedstawiono bardzo rzadki przypadek rozwoju zmian o typie zanokcicy i ziarniniaków u chorego leczonego izotretynoiną a nastepnie acytretyną.

Paronychia with pyogenic granuloma - the retinoid therapy side effect

Key words: retinoids, side effect of therapy, paronychia
Retinoids are widely used in dermatology. The most common side effects co-nnected with retinoids therapy are mucocutaneous, which include cheilitis, conjunctivitis, xerosis, dryness, nosebleeds, pruritus, and desquamation of the palms and soles. However, these side effects cause discomfort, are rarely severe enough to be a reason for therapy discontinuation.
Very rare case of paronychia with pyogenic granuloma after isotretinoin and acitretin treatment is presented in the manuscript.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku