Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Przegląd przypadków grzybicy drobnozarodnikowej i zastosowanych metod leczenia

Przegląd przypadków grzybicy drobnozarodnikowej i zastosowanych metod leczenia

nr 6 (59)/listopad-grudzień 2008

Przegląd przypadków grzybicy drobnozarodnikowej i zastosowanych metod leczenia

Słowa kluczowe: grzybica drobnozarodnikowa, Microsporum canis, gryzeofulwina, terbinafina
Grzybica drobnozarodnikowa, w której czynnikiem etiologicznym jest odzwierzęcy grzyb Microsporum canis należy w Polsce do częstych zakażeń dermatofitowych skóry gładkiej i głowy owłosionej u dzieci. U osób dorosłych infekcje skóry gładkiej wywołane przez szczepy M. canis spotyka się rzadziej, natomiast w obrębie głowy owłosionej opisywane są sporadycznie.
Inne gatunki z rodzaju Microsporum są obecnie w Polsce rzadkie i dermatomikozy przez nie wywołane spotyka się okazjonalnie.
Praca stanowi przegląd przypadków grzybicy drobnozarodnikowej skóry i jej przydatków diagnozowanych i leczonych w Przyklinicznej Poradni Dermatologicznej i Pracowni Mikologicznej Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych PAM w latach 2003-2008. Szczególną uwagę zwrócono na mniej typowe postacie kliniczne mikrosporiazy oraz przeanalizowano efekty zastosowanej terapii.

The review of cases of microsporic tinea and applied methods of treatment

Key words: tinea microsporica, Microsporum canis, griseofulvin, terbinafine
The etiologic factor of microsporic tinea is zoophilic fungus Microsporum canis. This fungal infection belongs to the common dermatophytoses of the glabrous skin and scalp among children in Poland. The glabrous skin infections caused by M. canis occur less frequently in adults. The scalp lesions in adults are described in the literature only sporadically.
The other species of Microsporum type are present in Poland seldom nowadays and dermatomycoses caused by these are found occasionally.
The study is a review of patients with microsporic tinea of the skin and its appendages diagnosed and treated in The Dermatologic Outpatient Clinic and Mycological Laboratory at The Department of Dermatology and Venereology of Pomeranian Medical University in the period 2003-2008. The special attention has been paid to the less typical clinical forms of microsporiasis. The results of applied therapy has been analyzed.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku