Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Powikłania po zabiegach wypełniania tkanek materiałami permanentnymi. Propozycje postępowania w przypadku ich wystąpienia

Powikłania po zabiegach wypełniania tkanek materiałami permanentnymi. Propozycje postępowania w przypadku ich wystąpienia

nr 6 (59)/listopad-grudzień 2008

Powikłania po zabiegach wypełniania tkanek materiałami permanentnymi. Propozycje postępowania w przypadku ich wystąpienia

Słowa kluczowe: wypełniacz, powikłanie, biodegradacja, zakażenie miejsca operowanego, ziarniniaki, wydostanie się materiału wypełniającego przez skórę
Preparaty wypełniające są podstawowym narzędziem w zabiegach odmładzających. W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój w dziedzinie materiałów wypełniających i technik ich stosowania. Wraz ze wzrostem liczby zabiegów oraz praktykujących lekarzy, pojawia się coraz więcej objawów niepożądanych. Wypełniacze stałe (długoczasowe) są przyczyną szczególnie kłopotliwych i poważnych powikłań, ich stosowanie jest trudne, a efekt odległy nie zawsze przewidywalny. WĘartykule poddano krytycznej analizie długoczasowe preparaty do wypełniania tkanek. Podkreślono konieczność dobrego opanowania różnorodnych technik ich podawania. Przedstawiono częstsze i trudne do leczenia powikłania, będące skutkiem ich użycia, wraz z propozycją postępowania. Autor wskazuje na konieczność ograniczenia użycia preparatów długoczasowych, szczególnie u młodych pacjentów, na rzecz substancji ulegających biodegradacji.

Complications of soft tissue augmentation using permanent fillers. Proposition of treatment in the case of adverse reactions

Key words: filler, complication, biodegradation, infection after surgery, granulomas, extrusion
Fillers are basic tools in facial rejuvenation procedures. Over recent years we can observe fast development of these materials and non invasive rejuvenating treatments. There are more adverse reactions according to increased quantity of procedures and practisioners. The permanent (long-lasting) fillers causes very troublesome and serious adverse reactions. There is difficult to apply these materials in treatment and longtime effect can be unexpected.
There is considering critical analysis of long-lasting materials for soft tissue augmentation and belief that good training of treatment techniques is necessary. More frequent and difficult to treatment adverse reactions are presented, and are suggested procedures in the case of these complications. Author prove necessity, especially in youth patients, of restricted use of long-lasting fillers and promotes biodegradable ones.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku