Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Niezwykły przypadek mnogiego raka podstawnokomórkowego (BCC)

Niezwykły przypadek mnogiego raka podstawnokomórkowego (BCC)

nr 6 (59)/listopad-grudzień 2008

Niezwykły przypadek mnogiego raka podstawnokomórkowego (BCC)

Słowa kluczowe: rak podstawnokomórkowy (BCC), czynniki ryzyka
W ciągu ostatnich dziesięcioleci obserwujemy znaczny wzrost częstotliwości występowania niemelanocytowych raków skóry (podstawnokmórkowego i kolczystokomórkowego). Najpowszechniej występuje rak podstawnokomórkowy, zwłaszcza u osób po 60. roku życia, narażonych na działanie promieni ultrafioletowych bądź z powodów zawodowych, bądź terapeutycznych. BCC charakteryzuje się powolnym wzrostem, miejscową złośliwością oraz bogatą symptomatologią i niekiedy może imitować inne dermatozy. Znajomość odmian tego nowotworu pozwala na wczesne rozpoznanie i podjęcie leczenia zapewniającego wysoką skuteczność terapii. Pacjenci, u których wystąpił BCC, wymagają wieloletniej obserwacji z racji podwyższonego ryzyka nawrotów lub pojawiania się kolejnych zmian.

Unusual case of basal cell carcinoma (BCC)

Key words: basal cell carcinoma (BCC), risk factors
The growth of frequency of nonmelanoma skin cancer (basal cell carcinoma - BCC and spinal cell carcinoma - SCC), especially during the last years, is noted. The most common is BCC. It occurs in elderly people (after 60 years old), who were exposed for longterm ultraviolet radiation (occupational or the-rapeutic). Prolonged and slow growing, local malignancy are characteristic for this skin change. Typical clinical appearance of skin changes and characteristic anamnesis make it easy to diagnose. There are some clinical and histolo-gical variants of BCC and proper diagnosis is important to involve the adequate therapy. The patient required many years' observation, because of hi-gher risk of recurrence and appearing of new lesions.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku