Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Czerniak a potrzeba edukacji pacjentów przez dermatochirurga

Czerniak a potrzeba edukacji pacjentów przez dermatochirurga

nr 6 (59)/listopad-grudzień 2008

Czerniak a potrzeba edukacji pacjentów przez dermatochirurga

Słowa kluczowe: czerniak, znamię melanocytowe, dermatoskopia, wideodermatoskopia cyfrowa, skala Clarka, skala Breslowa
W ostatnich 10 latach znacznie wzrosła zapadalność na czerniaka. Jednak w 80% przypadków stwierdza się I i II stopień zaawansowania, według klasyfikacji TNM, natomiast rzadko V stopień. Jeszcze kilka lat wcześniej działo się wręcz odwrotnie. Przypomnujmy, że od stopnia zaawansowania zależy rokowanie - czym jest on wyższy, tym rokowanie poważniejsze.
Wzrost świadomości i wiedzy na temat nowotworów skóry wśród pacjentów oraz nowoczesne nieinwazyjne techniki obrazowania i oceny znamion mają bezpośredni wpływ na wczesne rozpoznanie czerniaka. Niezmiernie ważna jest tu edukacja zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Wizyta u dermatologa w celu oceny znamion skóry powinna być czymś co najmniej tak powszechnym, jak wizyta u stomatologa.

Melanoma and the need to educate patients by the dermatologic surgeon

Key words: malanoma, melanocytic naevus, dermatoscopy, digital videodermatoscopy, Clark's scale, Breslow scale
Melanoma incidence has risen dramatically within last 10 years. However in 80% of cases first and second stage according to TNM classification is diagnosed and only rarely fifth stage is confirmed. Yet, just a few years ago an opposite was true. It is worth reminding that prognosis is dependent upon stage, the higher the grade the worse prognosis. 
Increased awareness and knowledge regarding skin tumours among patients themselves and modern non-invasive imaging techniques and tolls used for naevi assessment influence directly the chance of early diagnosis of melanoma. Proper education of both physicians and patients is essential. Consultation in dermatologist office to have naevi subjected to clinical examination should be seen as obvious as consultation in a dentist office.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku