Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Praktyczne zastosowanie termowizji w dermatologii, na podstawie badań prowadzonych w latach 2001-2007

Praktyczne zastosowanie termowizji w dermatologii, na podstawie badań prowadzonych w latach 2001-2007

nr 1 (60)/styczeń-luty 2009

Praktyczne zastosowanie termowizji w dermatologii, na podstawie badań prowadzonych w latach 2001-2007

Słowa kluczowe: termowizja, dermatologia, diagnostyka termograficzna
Cel pracy: 1. próba ustalenia metodyki badań termograficznych oraz sposobu analizy komputerowej otrzymanych wyników; 2. przedstawienie czynników skórnych mogących powodować błędy w badaniach oraz nieprawidłowe interpretacje termogramów.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono w latach 2001-2007. Badaniami objęto 273 pacjentów, w tym o 81 hospitalizowanych w klinice oraz 192 pacjentów ambulatoryjnych. Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych ochotników.  Oceniano skórę pod kątem obecności wykwitów skórnych pierwotnych oraz wtórnych. Badania przeprowadzano zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Termologicznego. Do oceny temperatury skóry stosowano kamerę termowizyjną Therma CAMTM SC500. Następnie analizę termogramów prowadzono przy zastosowaniu programu komputerowego Therma CAM 2000 Professional.
Wyniki badań: 1. W obrębie skóry osób badanych stwierdzono występowanie obszarów skóry z odczynem zapalnym na tle alergicznym, infekcyjnym lub spowodowane innym procesem zapalnym, które powodują ogniskową hipertermię. 2. W obrębie skóry pacjentów występują wykwity pierwotne (grudki, guzki) lub wtórne (łuska) które dają w badaniu termograficznym skóry zapis w postaci hipotermii. 3. Do oceny i interpretacji termogramów różnych dermatoz przyporządkowane są różne skale barwne: "żelaza" (iron), "tęczy" (rainbow), "szarości" (gray), "szarości z czerwienią" (greyred), "lekarska" (medical) lub trójwymiarowa wizualizacja 3D.
Wnioski: 1. Potrzebne jest ustalenie norm termogramu prawidłowego oraz wzorów termogramów patologicznych różnych dermatoz. 2. Niezbędne jest przestrzeganie zbioru reguł i zasad dotyczących nie tylko samego badania, ale także prawidłowej analizy i interpretacji klinicznej otrzymanych termogramów.

Practical application of thermal imaging in dermatology on the basis on clinical trials in 2001-2007

Key words: thermography, dermatology, thermographic diagnostic
The aim of the study were: 1. To describe the methodology of thermography for applications in dermatology and to develop a method for computer processing of thermograms. 2. The search for skin factors, which could be responsible for false results in thermography and errors during interpretations of thermal images.
Material and methods: Clinical trials were performer in 2001-2007. We enrolled 273 patients, including 81 who were hospitalized in the Clinic and 192 who were referred from the Outpatient Dermatology Clinic. The control group consisted of 20 healthy volunteers.
The skin was examined to disclose primary and secondary skin lesions. Thermography was performed according to recommendations of the European Association of Thermology. Therma CAMTM SC500 infrared camera was used and thermograms were analyzed with Therma CAM 2000 Professional software.Results: 1. Areas of skin with inflammatory reactions resulting from allergy, infection or othe process causing local hypothermia could be visualized. 2. Primary eruptions (papules, nodules) and secondary eruptions (scales) were found in the skin of patients. 3. Interpretation of thermograms in dermatoses can be done using various color scales, like "iron", "rainbow", "grey", "grey-red", "medical" and the three-dimensional scale.
Conclusions: 1. The normal thermogram, as well as thermograms specific for various dermatoses need to be described. 2. Compliance is indispensable with rules and principles concerning the examination itself, as well as analysis and clinical interpretation of the results.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku