Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Cellulit – poglądy na patogenezę, objawy i leczenie

nr 2 (7)/marzec-kwiecień 2000

Cellulit - poglądy na patogenezę, objawy

W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia i poglądy dotyczące patogenezy cellulitu, wpływu zaburzeń hormonalnych i zastoju w mikrokrążeniu na patologię tkanki tłuszczowej, kliniczny obraz zmian chorobowych oraz próby leczenia.

Cellulite - views on the pathogenesis, symptoms and trials of treatment

The paper presents new reports and views on the pathogenesis of "cellulite", the influence of hormone disorders and microcirculation stasis on the pathology of adipose tissue, as well as the clinical picture and trials of the treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku