Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Antybiotykoterapia w wybranych chorobach skóry

Antybiotykoterapia w wybranych chorobach skóry

nr 2 (61)/marzec-kwiecień 2009

Antybiotykoterapia w wybranych chorobach skóry

Słowa kluczowe: antybiotyki, leczenie ogólne, leczenie miejscowe, choroby skóry, choroby bakteryjne przenoszone drogą płciową
Antybiotyki są związkami chemicznymi wytwarzanymi głównie przez pleśnie i bakterie, wykazującymi wybiórczą toksyczność wobec drobnoustrojów. Do antybiotyków należą również związki modyfikowane chemicznie o zmienionych właściwościach lub substancje otrzymywane w procesie biosyntezy. W dermatologii antybiotyki stosuje się zarówno ogólnie, jak i miejscowo, wykorzystując nie tylko ich działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne, lecz także wcześniej nieznane ich właściwości przeciwzapalne oraz immunomodulujące.
W pracy przedstawiono ogólne zasady stosowania antybiotykoterapii w dermatologii - w leczeniu miejscowym, w wybranych chorobach skóry oraz w chorobach bakteryjnych przenoszonych drogą płciową.

Antibiotic therapy in chosen skin diseases

Key words: antibiotics, general treatment, local treatment, skin diseases, sexually transmitted bacterial diseases
Antibiotics are chemicals produced by molds and bacterias demonstrating a selective toxicity against microorganisms. Among antibiotics are also chemically modified substances with changedĘproperties or substances made during biosynthesis. In dermatology, antibiotics are employed generally as well as locally, using not only their germicidal and bacteriostatic action but also un-known earlier their antinflammatory and immunomodulatory properties. In this work general rules of therapy with antibiotics are presented - in local treatment, in selected skin diseases and in sexually transmitted bacterial diseases.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku