Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Metody upiększania ciała - motywacje psychologiczne oraz możliwości powikłań

Metody upiększania ciała - motywacje psychologiczne oraz możliwości powikłań

nr 2 (61)/marzec-kwiecień 2009

Metody upiększania ciała - motywacje psychologiczne oraz możliwości powikłań

Słowa kluczowe: modyfikacja ciała, tatuaż, kolczykowanie ciała, motywacja, komplikacje
Trend upiększania ciała upowszechnił się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i zdobył społeczną akceptację. Tatuaże trwałe, tatuaże henną, makijaż permanentny, mikropigmentacja medyczna czy body piercing stają się coraz bardziej popularne. Inne bardziej inwazyjne metody, takie jak skaryfikacje, branding oraz implantacje podskórne, nie są jeszcze tak modne, chociaż zaczynają być coraz częściej praktykowane.
Wśród psychologicznych motywów poddawania się tego typu zabiegom wymienia się różne: modę, sztukę, względy seksualne i kulturowe, fizyczną wytrzymałość, samouszkadzanie, społeczną prowokację bądź wpływ rówieśników. Wraz ze wzrostem popularności tych procedur zwiększa się liczba powikłań. Zgodnie z medyczną literaturą, możliwe komplikacje są dla wszystkich metod upiększania ciała bardzo podobne. Zalicza się do nich miejscowe i uogólnione infekcje, przenoszenie chorób wirusowych, kontaktowe zapalenie skóry oraz reakcje na ciało obce. Możliwe powikłania zależą od warunków, w jakich przeprowadzono zabieg, od użytych materiałów, od tego, jaką część ciała poddano zabiegowi oraz przestrzegania zasad higieny.
Chętni wybierający metody upiększania ciała powinni rozważyć medyczne i estetyczne względy ich praktykowania.

Body adornment methods - psychological motivations and possible complications

Key words: body modification, tattooing, body piercing, motivation, complications
The trend of body adornment has grown in popularity and has gained social acceptance in past decades. Tattoos, temporary henna tattoos, permanent make up, micropigmentation, body piercing have become more and more popular. Other methods like scarification, branding and implanting are more invasive and not so fashionable yet, though more often practised. There are various psychological motivations for that such as: beauty, fashion, art, sexual and cultural factors, physical endurance, self mutilation, social provocation or peer pressure. An increase in the number of complications has been accompanying the growing popularity of these procedures. According to the medical literature possible complications are very similar for all body adornment procedures. Complications include local and systemic infections, viral transmissions, allergic contact dermatitis and foreign body rejections. Possible complications depend on the circumstances in which body adorments are applied, the material used, the body region concerned and hygiene regimen.
People who choose the body adornment method should take both medical and aesthetic considerations.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku