Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Leczenie łupieżu pstrego - przegląd piśmiennictwa

Leczenie łupieżu pstrego - przegląd piśmiennictwa

nr 3 (62)/maj-czerwiec 2009

Leczenie łupieżu pstrego - przegląd piśmiennictwa

Słowa kluczowe: łupież pstry, leczenie, drożdżaki Malassezia
Łupież pstry jest przewlekłą, powierzchowną, nawracającą dermatozą, wywołaną przez grzyby drożdżopodobne z rodzaju Malassezia. W pracy przedstawiono różne nowoczesne metody terapeutyczne stosowane w leczeniu tej choroby. Należy pamiętać, że skóra owłosiona jest rezerwuarem grzybów. W leczeniu łupieżu pstrego stosuje się preparaty zewnętrzne, takie jak ketokonazol, pirytionian cynku i cyklopiroksolaminę na owłosioną skórę głowy oraz preparaty azolowe, alliloaminy i cyklopiroks na ograniczone zmiany skórne. W przypadku zmian bardzo rozległych i długo trwających, a także opornych na leczenie, stosuje się preparaty o działaniu ogólnym, takie jak ketokonazol, itrakonazol i flukonazol.
Istotnym problemem w terapii łupieżu pstrego są jego nawroty. W celu ich uniknięcia powinno się rozważyć zastosowanie profilaktycznej terapii podtrzymującej przy użyciu ketokonazolu lub itrakonazolu.

Treatment of pityriasis versicolor - literature review

Key words: pityriasis versicolor, treatment, Malassezia yeasts
Pityriasis versicolor is a chronic superficial recurrent yeast infection due to Malassezia species. In this paper different therapeutic methods have been presented. One should remember that scalp is a reservoir of pathogenic fungi. We have possibility of topical treatment with ketoconazole, pyrithione zinc and ciclopiroksalamine that are used for the scalp. On the localised skin lesion azole creams, alliamins and cyclopiroks are prefered. In case of vast and longlasting lesions and when infection is resistant to the treatment systemic medication should be used. We have ketoconazole, flukonazole and itraconazole in the pallet of medication.
The essential problem in pityriasis versicolor treatment is its recurrence. Prophylaxic treatment with ketokconazole or itraconazole is indicated in such cases.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku