Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Bielactwo nabyte

Bielactwo nabyte

nr 3 (62)/maj-czerwiec 2009

Bielactwo nabyte

Słowa kluczowe: bielactwo nabyte, melanina, teorie etiopatologiczne, autoprzeciwciała, klasyfikacje bielactwa
Bielactwo nabyte (vitiligo) jest chorobą skóry, która klinicznie objawia się plamami odbarwieniowymi. Dotyczy 1-2% populacji, równie często występuje u obydwu płci, częściej spotykane jest u osób przed 20. rokiem życia.
Patogeneza bielactwa nie jest do końca poznana; sugeruje się udział czynników genetycznych, immunologicznych, zaburzeń biochemicznych, neuroendokrynnych, a także rolę infekcji wirusowych.
U pacjentów z vitiligo obserwowano współwystępowanie chorób autoimmunologicznych, takich jak: choroby tarczycy (choroba Hashimoto i Gravesa-Basedowa), choroba Addisona-Biermera, cukrzyca typu I, łysienie plackowate. Bielactwo jest jednym z wielu objawów klinicznych występujących w różnych zespołach chorobowych, np. w zespole Vogta-Koyanagi-Harady. Także niektóre leki mogą powodować objawy niepożądane pod postacią zmian skórnych o charakterze odbarwień.

Vitiligo

Key words: vitiligo, melanin, etiopathologic theory, autoantibody, classification of vitiligo
Vitiligo is a disorder characterized by patches of depigmented skin. It affects 1-2% of population, equally often men and women. Fifty percent of cases appear before the age of 20 years old.
The pathogenesis of vitiligo is not well known. It is observed that depigmentation coexists with a complex interaction of genetic, immunologic, biochemical and environmental factors.
Patients with vitiligo are at risk of developing different autoimmune diseases such as thyroide disorders (Hashimoto disease, Graves-Basedow disease), Addison-Biermer disease, type I diabetes, alopecia areata. Vitiligo is one of the clinical symptoms in different syndromes, for example the Vogt-Koyanagi-Harad syndrome. Skin depigmentation can also be of yatrogenic origin and can appear as a result of medicines use.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku