Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Leczenie paznokcia wrastającego –

Leczenie paznokcia wrastającego

nr 3 (8)/maj-czerwiec 2000

Leczenie paznokcia wrastającego

Wstęp i cel pracy: Wrastający paznokieć jest uciążliwym schorzeniem dotykającym najczęściej ludzi młodych. W celu jego wyleczenia często konieczne jest przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego. Obecnie dostępnych jest wiele metod leczenia wrastającego paznokcia, nie zawsze jednak zapobiegają one jego nawrotom i zniekształceniom płytki paznokciowej. Celem p[racy było porównanie trzech metod leczenia: chirurgicznej oraz wykorzystujących laser CO2 i Nd:YAG. Metody: Badania przeprowadzano w trzech grupach chorych. W pierwszej randomizowanej grupie leczono chirurgicznie metodą Barletta lub Quina 26 osób, które nie były uprzednio leczone zabiegowo.
Grupa druga, licząca 30 osób, była leczona laserem CO2. Trzecią grupę (23 osoby) leczono laserem Nd:YAG. U wszystkich chorych stosowano znieczulenie miejscowe.
Wyniki: W co najmniej miesięcznym okresie obserwacji po leczeniu odsetek nawrotów przedstawiał się następująco: 15%, 13% i 9%.
Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że leczenie paznokcia
wrastającego laserem CO2 lub Nd:YAG jest proste, dobrze znoszone przez
chorych, skuteczne i może być alternatywą tradycyjnego leczenia
chirurgicznego.

Treatment of ingrown toenail

Background: Ingrown toenail is an unpleasant condition often affecting young people. Surgery is often necessary for its treatment. Many procedures to correct ingrown toenails are available; however, they cannot avoid recurrence and nail deformities. The aim of the study was to compare three methods of treatment: surgery excision, CO2 and Nd:YAG
lasers therapy.
Methods: Three prospective studies of ingrown toenail management were conducted. In the first group, 26 patients who had not had previous surgery were randomized and treated by total nail edge excision (the Barlettes or Quin' method). The second group of 30 patients were treated by CO2 laser. In the third study, 23 patients with ingrown toenail edges underwent Nd:YAG laser therapy. Local anesthetic agents in surgery for ingrown toenail were performed.
Results: After a minimum of 8 months follow-up, the recurrence rates were 15%, 13% and 9% respectively.
Conclusions: Our results suggest that the treatments with CO2 and Nd:YAG lasers are simple, effective, and well tolerated and should be considered as alternatives to traditional treatment of ingrown toenail.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku