Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wybrane urządzenia laserowe w codziennej praktyce dermatologicznej

Wybrane urządzenia laserowe w codziennej praktyce dermatologicznej

nr 4 (63)/lipiec-sierpień 2009

Wybrane urządzenia laserowe w codziennej praktyce dermatologicznej

Słowa kluczowe: laseroterapia, zmiany skórne, wskazania
Rozwój technik laserowych pozwolił na wykorzystanie urządzeń laserowych w wielu dziedzinach medycyny, w tym także w dermatologii. Działanie lasera: fototermiczne, fotoablacyjne, fotochemiczne i fotodestrukcyjne, pozwala na leczenie różnego rodzaju zmian skórnych. W codziennej praktyce dermatologicznej znalazły zastosowanie lasery o różnej długości fali i mocy, z dokładnie określonymi wskazaniami medycznymi do ich zastosowania. Najczęściej stosowane to: KTP (532 nm), CO2 (10.600 nm), Nd:YAG (1064 nm), Nd:YAG typu Q-switch, Er:YAG (2940 nm), Erb:szkło (1550 nm), biostymulacja laserowa. Czynnik ekonomiczny wymusza konieczność zastosowania laserów we wskazaniach niestandardowych. Należy jednak pamiętać, że nie ma urządzenia, które można zastosować w każdym wskazaniu. Jednocześnie, mimo że zastosowanie laseroterapii pozwala na uzyskanie szybszych i lepszych efektów leczniczych, należy pamiętać o wskazaniach i przeciwwskazaniach, a także powikłaniach po tej metodzie leczenia.

Selected laser devices in everyday dermatological practice

Key words: laser therapy, skin lesions, indications
The development of laser techniques has allowed the use of laser equipment in many areas of medicine, including dermatology. Laser action: photo-thermal, photo-ablative, photochemical and photo-destructive allows for the treatment of various skin changes. In everyday practice, lasers with different wavelengths are applied in dermatology, under carefully defined medical indications for their use. The most commonly used are: KTP (532 nm), CO2 (10.600 nm), Nd:Yag (1064 nm), Nd:Yag Q-switch type, Er:Yag (2940 nm), Er:glass (1550 nm) laser bio-stimulation. Economic factors force the need for the use of lasers beyond the standard indications. Please note, however, that there is no device that can be used in every indication. At the same time, despite the fact that the application laser therapy allows for quicker and better therapeutic results, one needs to be sure of the indications, contradictions and complications after this method of treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku