Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Korzyści estetyczne stosowania imikwimodu w leczeniu licznych ognisk rogowacenia słonecznego

Korzyści estetyczne stosowania imikwimodu w leczeniu licznych ognisk rogowacenia słonecznego

nr 5 (64)/wrzesień-październik 2009

Korzyści estetyczne stosowania imikwimodu w leczeniu licznych ognisk rogowacenia słonecznego

Słowa kluczowe: rogowacenie słoneczne, imikwimod
W pracy przedstawiono przegląd aktualnych badań dotyczących leczenia rogowacenia słonecznego za pomocą imikwimodu. Wyniki tych badań w sposób jednoznaczny wskazują, że objęcie leczeniem całego obszaru uszkodzonej promieniami słonecznymi skóry, włącznie z ogniskami subklinicznymi występującymi w otoczeniu, decyduje o lepszym odległym wyniku terapeutycznym onkologicznym i estetycznym.

Aesthetic advantages of using imiquimod in treatment of numerous actinic keratosis lesions

Key words: actinic keratosis, imiquimod
The publication reviews current clinical trials regarding therapeutic options for actinic keratosis with imiquimod. The results of these mentioned studies unequivocally point out that treatment of all areas of sun damaged skin together with subclinical lesions found in the vicinity is a decisive factor for future late oncologic and aesthetic therapeutic result.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku