Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie metody IPL w dermatologii estetycznej

Zastosowanie metody IPL w dermatologii estetycznej

nr 5 (64)/wrzesień-październik 2009

Zastosowanie metody IPL w dermatologii estetycznej

Słowa kluczowe: IPL, fotoodmładzanie, przebarwienia, rumień, nieablacyjne odmładzanie skóry
Wstęp: Zwiększone zapotrzebowanie na zabiegi z dziedziny dermatologii estetycznej doprowadziło w ostatnich latach do gwałtownego rozwoju technologii. Zabiegi, które na krótszy okres wyłączają pacjenta z normalnego życia (ang. downtime), zyskują przewagę nad bardziej agresywnymi. Jednym z nich jest stosowanie źródła intensywnego światła - IPL (Intense Pulsed Light).
Materiał i metody: Autorzy poddają szczegółowej ocenie wyniki leczenia grupy 407 pacjentów (wiek 13-72 lata): 360 kobiet oraz 47 mężczyzn w okresie 10.2006 - 02.2009. Zabiegi były wykonywane aparatem IPLŞ Quantum (Lumenis Ltd.) z filtrem 560 nm.
Wyniki: Wyniki leczenia autorzy ocenili jako odpowiednio: bardzo dobry, dobry lub zadowalający (%):
- objawy starzenia się skóry twarzy: zabieg fotoodmładzania 37/40/23
- przebarwienia 30/55/25
- rumień twarzy 62/34/4
- teleangiektazje w obrębie kończyn dolnych 12/36/52
- keratosis solaris w obrębie grzbietowej powierzchni ręki 100/-/-
U około 50% pacjentów wystąpił przemijający rumień, u 25% - przemijający, lekki, ograniczony obrzęk. Jako reakcje niepożądane obserwowano: podrażnienia termiczne skóry (6,1% pacjentów) oraz częściowe odbarwienie skóry (2% pacjentów).
Dyskusja: Wyniki oraz sposób postępowania po zabiegu nie odbiegają znacząco od opisywanych przez innych autorów.
Wnioski: Wyniki leczenia z zastosowaniem techniki IPL w grupie 407 pacjentów wykazały, że jest to bardzo skuteczna metoda nieablacyjnego odmładzania skóry, działająca na wszystkie objawy fotostarzenia typu I i II. Okazała się również skuteczna w terapii teleangiektazji kończyn dolnych. Obarczona jest niskim ryzykiem szybko przemijających objawów niepożądanych. Okres rekonwalescencji jest krótki, a zabieg dobrze tolerowany przez pacjentów.

Intense Pulsed Light (IPL) in aesthetic dermatology

Key words: IPL, photoaging, hyperpigmentations, erythema, non-ablative facial rejuvenation
Introduction: New techniques have been widely developed in recent years due to increasing need for aesthetic medicine procedures. Less invasive methods of skin imperfection and time- related lesions removal, IPL (Intense Pulse Light) being one of them, are gaining more and more interest. The shorter  "downtime" for patient , the more popular method it becomes
Materials and methods: Authors analyse the results of  treatment of a 407 patients- group (360 women and 47 men) aged 5 -72 years in the period: October 2006-February 2009. IPLŞ Quantum (Lumenis Ltd.) device with 560 nm. filter was used.
Results: The results were regarded as: very good, good or satisfying (%):
- photoaging symptoms: photorejuvenation 37/40/23
- hyperpigmentation 30/55/25
- face erythema 62/34/4
- leg teleangiactasia 12/36/52
- hand keratosis solaris 100/-/-
About half of the patients developed transitory erythema and 25% - transitory, mild, circumscribed oedema. Following undesirable effects were noted: skin thermal irritation (6,1% of the patients) and skin hypopigmentation (2% of the patients).
Discussion: Results and post-treatment management proposed by authors are similar to those reported by other authors.
Conclusions: Treatment results of the 407-patients group prove IPL to be a very efficient method of non-ablative skin rejuvenation. It turned out to be also effective in leg teleangiectasia treatment. It presents low risk of transitory and mild side effects. Futhermore, with short or no downtime, is well-tolerated by the patients.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku