Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena porównawcza skuteczności termabrazji skóry przy użyciu lasera CO2 i erbowego – podstawy teoretyczne oraz reakcje skóry –

Ocena porównawcza skuteczności termabrazji skóry
przy użyciu lasera CO2 i erbowego - podstawy teoretyczne oraz reakcja
skóry

nr 3 (8)/maj-czerwiec 2000

Ocena porównawcza skuteczności termabrazji
skóry przy użyciu lasera CO2 i erbowego - podstawy teoretyczne
oraz reakcja skóry

Artykuł ten jest pierwszą częścią porównawczej oceny
skuteczności usuwania skóry przez lasery CO2 i erbowe.
Wspomniano o laserach SilkTouch, FeatherTouch, SurgiPulse (Sharplan) i
UltraPulse (coherent) oraz erbowych. Omówiono terapeutyczne i
praktyczne aspekty oddziaływania tych laserów na skórę.
Oba systemy laserowe mogą być stosowane z wielkim powodzeniem w
usuwaniu zmarszczek. Jednakże każdy z nich ma swoje wady i zalety.

Comparative evaluation of the effectiveness of CO2 laser
and Erbium: YAG laser dermabrasion - theoretical foundations and skin
reaction

The article presents a first part of comparative assessment of how
successful CO2 and Erbium lasers are in skin resurfacing. Theoretical
and practical aspects of tissue interaction in both systems are
discussed. Both systems are very good for skin laser resurfacing.
However, each of them has advantages and disadvantages.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku