Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Rogowacenie słoneczne - problem onkologiczny czy defekt kosmetyczny?

Rogowacenie słoneczne - problem onkologiczny czy defekt kosmetyczny?

nr 6 (65)/listopad -grudzień 2009

Rogowacenie słoneczne - problem onkologiczny czy defekt kosmetyczny?

Słowa kluczowe: rogowacenie słoneczne, rak kolczystokomórkowy, czynniki ryzyka, leczenie
Rogowacenie słoneczne (actinic keratosis) jest stanem przednowotworowym, występującym u ludzi przewlekle eksponowanych na słońce. Występuje u osób w starszym wieku, głównie mężczyzn. Nie ma dostępnych danych statystycznych wskazujących jednoznacznie, jaki procent zmian typu rogowacenia słonecznego ulega transformacji nowotworowej. Wydaje się jednak, że jest to poważny problem, gdyż około 60% wszystkich raków kolczystokomórkowych wywodzi się właśnie ze zmian tego typu. W ostatnim czasie podjęto próbę ustalenia kryteriów, na podstawie których można byłoby określić, która zmiana o charakterze actinic keratosis przekształci się w przyszłości w raka kolczystokomórkowego. Uznano, że w ocenie należy brać pod uwagę następujące cechy: odczyn zapalny, średnicę, gwałtowny wzrost, krwawienie, rumień oraz owrzodzenie.
Ryzyko rozwoju raka koczystokomórkowego ze zmian o charakterze rogowacenia słonecznego stanowi przesłankę, aby traktować te zmiany jako problem onkologiczny i w każdym przypadku podejmować odpowiednią diagnostykę oraz leczenie.

Actinic keratosis - oncological problem or aesthetic defect?

Key words: actinic keratosis, squamous cell carcinoma, risk factors, treatment
Actinic keratosis is a precancerous skin lesion, occurring most frequently in the people who are chronically expose to sunlight. It usually affects elderly subjects, mainly men. To date there are no statistical data indicating what percentage of actinic keratosis is transformed into cancer. The problem, however is important as approximately 60% of squamous skin carcinomas develop on the base of actinic keratosis. Recently some criteria indicating which lesion of actinic keratosis will transform into carcinoma have been established. It was revealed that main features enlarging the risk are as the following: induration/inflammation, diameter, rapid growth, bleeding, erythema and ul-ceration. A relatively high risk of cancer development from actinic keratosis is the reason why we should treat these lesions as oncological subjects and always carry out a proper diagnostic examinations and therapeutic regimens.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku