Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Trądzik różowaty - aktualne poglądy na etiopatogenezę

Trądzik różowaty - aktualne poglądy na etiopatogenezę

nr 6 (65)/listopad -grudzień 2009

Trądzik różowaty - aktualne poglądy na etiopatogenezę

Słowa kluczowe: trądzik różowaty, etiopatogeneza, wrodzona odpowiedź
immunologiczna, mechanizmy molekularne, kathelicydyny
Etiopatogeneza trądziku różowatego (rosacea) nie została jeszcze dostatecznie wyjaśniona i przez ostatnie lata była przedmiotem wielu badań i publikacji. Opisano szereg czynników, które (być może u osób predysponowanych genetycznie) mogą wywołać objawy choroby lub spowodować jej zaostrzenie. Najnowsze wyniki badań sugerują, że kluczową rolę w patogenezie rosacea mogą odgrywać zaburzenia odpowiedzi immunologicznej, a opisywane czynniki zewnątrzpochodne pełnią tu rolę mechanizmów spustowych. W artykule zebrano najnowsze doniesienia naukowe, oparte o wyniki badań molekularnych, potwierdzających istotną rolę w powstawaniu trądziku różowatego, takich mechanizmów patogenetycznych, jak: zaburzenia wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, zaburzenia naczyniowe, działanie reaktywnych form tlenu (ROS), działanie promieniowania UV, działanie tkankowych enzymów proteolitycznych i drobnoustrojów.

Rosacea - the current view on etiopathogenesis

Key words: rosacea, etiopathogenesis, innate immune response, molecular mechanisms, cathelicidin
The etiology and pathogenesis of rosacea is still not entirely understood and it has been the subject of many trials and publications for the many last years.  A lot of environmental factors can cause the onset and the exacerbations of rosacea symptoms. The recent studies suggest that an altered innate immune response can play the key role in the pathogenesis of the disease and the well-described external factors are the symptom's triggers. This article discuss the possible molecular mechanisms, such as: innate immune response alteration, vascular changes, the action of reactive oxygen species, UV radiation, skin proteases and microbes for the pathogenesis of rosacea from current clinical observations and laboratory research.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku