Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Leczenie malformacji naczyniowych o powolnym przepływie (slow-flow) barwnikowym laserem pulsacyjnym

Leczenie malformacji naczyniowych o powolnym przepływie (slow-flow) barwnikowym laserem pulsacyjnym

nr 6 (65)/listopad -grudzień 2009

Leczenie malformacji naczyniowych o powolnym przepływie (slow-flow) barwnikowym laserem pulsacyjnym

Słowa kluczowe: malformacja naczyniowa, laser pulsacyjny barwnikowy
Malformacje i naczyniaki to wrodzone anomalie naczyniowe o różnym pochodzeniu. Różnią się histopatologią oraz obecnością markerów immunologicznych. Naczyniaki zawsze ulegają spontanicznej inwolucji, malformacje nigdy nie zanikają samoistnie, mogą ulegać guzkowatemu naczyniowemu przerostowi. Malformacje o powolnym przepływie mogą towarzyszyć różnym zespołom chorobowym. Prawidłowe rozpoznanie na podstawie klasyfikacji ISSA gwarantuje wczesne podjecie badań dodatkowych i leczenia. Dobre wyniki w leczeniu malformacji uzyskuje się stosując pulsacyjny laser barwnikowy.

Treatment of slow-flow vascular malformations with dye pulsed laser

Key words: vascular malformations, dye pulsed laser
Vascular malformations and hemangiomas are congenital vascular anomalies with different origin. They differentiate also in histopathology examinations and in the presence of immunologic markers. Hemangiomas always disappear spontaneously, malformations never disappear, they can undergo to hyperplasia and vascular nodules. Slow-flow malformations can be associated with
different disease syndromes. Regular diagnosis based on ISSA classification, guarantees early treatment and additional medical examinations. Good results in the treatment of vascular malformations are noted with using of the dye pulsed laser.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku