Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Profesor Franciszek Krzyształowicz - jeden z twórców polskiej dermatologii - okres krakowski

Profesor Franciszek Krzyształowicz - jeden z twórców polskiej dermatologii - okres krakowski

nr 6 (65)/listopad -grudzień 2009

Profesor Franciszek Krzyształowicz - jeden z twórców polskiej dermatologii - okres krakowski

Słowa kluczowe: Franciszek Krzyształowicz, krętek blady, grzybice
Początki polskiej dermatologii są nierozerwalnie związane z Krakowem i Uniwersytetem Jagiellońskim. To tutaj powstała pierwsza w kraju, niezależna Klinika Dermatologii pod kierownictwem Antoniego Rosnera. Wśród wielu znamienitych naukowców piastujących funkcje kierowników kliniki szczególną osobowością był Franciszek Krzyształowicz (1868-1931).
Po zakończeniu studiów medycznych uczony podróżował po Europie, uczestnicząc w wielomiesięcznych stażach szkoleniowych pod kierunkiem ăojców dermatologiiÓ, takich jak Paul Gerson Unna, Jean Darrier, RenŽ Sabouraud i inni. Zainteresowania naukowe Krzyształowicza były niezwykle rozległe i koncentrowały się na zagadnieniach kiły, chorób skóry wywołanych przez grzyby, fototerapii dermatologicznej i alergologii. Niezwykle ciekawe i nadal aktualne są spostrzeżenia Franciszka Krzyształowicza zawarte w podręcznikach: "Etiologia i patogeneza chorób skóry" oraz "Choroby skóry".
Praca przedstawia sylwetkę uczonego i jego dokonania w okresie krakowskim, tzn. do czasu przejęcia przez Krzyształowicza kierownictwa Katedry Dermatologii w Warszawie.

Professor Franciszek Krzyształowicz - a founder of dermatology in Krakow

Key words: Franciszek Krzyształowicz, Treponema pallidum, fungal diseases
The beginnings of Polish dermatology are inseparably associated with Krakow and Jagiellonian University. It is here that the first in Poland, independent Department of Dermatology headed by Antoni Rosner was established. Among numerous eminent scientists who directed the Department, Franciszek Krzyształowicz (1868-1931) was a very special person.
Having completed his medical studies, he travelled all over Europe, for many months training as a fellow under the supervision of such "Fathers of Dermatology" as Paul Gerson Unna, Jean Darrier, Rene Sabouraud and others. Krzyształowicz's research interests were extremely vast and concentrated on syphilis, fungal skin diseases, dermatological phototherapy and allergology. His observations presented in textbooks entitled "Etiology and pathogenesis of skin diseases" and "Skin diseases" are tremendously interesting and continue to be valid today.
The paper describes the scientist and his achievements during the so-called Krakow period, i.e. until the time Krzyształowicz became head of Chair of Dermatology in Warsaw.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku