Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zaburzenia składu lipidów w naskórku i skórze właściwej w wybranych chorobach skóry - przegląd piśmiennictwa

Zaburzenia składu lipidów w naskórku i skórze właściwej w wybranych chorobach skóry - przegląd piśmiennictwa

nr 1 (66)/styczeń-luty 2010

Zaburzenia składu lipidów w naskórku i skórze właściwej w wybranych chorobach skóry - przegląd piśmiennictwa

Słowa kluczowe: zaburzenia lipidów, ceramidy, kwasy tłuszczowe, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca
Skóra jest tkanką pełniącą szereg ważnych funkcji nie tylko ochronnych przed  czynnikami mechanicznymi, fizycznymi, chemicznymi i bakteryjnymi. Bierze także udział w metabolizmie białek, lipidów, węglowodanów oraz witamin. Pogorszenie funkcji barierowej skóry jest ważnym elementem w rozwoju atopowego zapalenia skóry (AZS) oraz szeregu innych dermatoz.
W ciągu ostatnich lat wiele badań poświęcono zmianom w morfologii, funkcji barierowej, składzie lipidowym skóry i penetracji leków w przebiegu różnych dermatoz. Większość obserwacji przeprowadzono używając modeli hodowlanych in vitro lub zwierzęcych, natomiast tylko w nielicznych pracach przestudiowano zmiany występujące bezpośrednio w skórze ludzkiej.
Na podstawie analizy wyników badań wielu autorów przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący składu, pochodzenia lipidów skóry oraz ich roli w warunkach zdrowia i zaburzeń składu i funkcji w wybranych dermatozach (łuszczycy, AZS, xerosis, rybiej łusce, trądziku pospolitym). Źródłem piśmiennictwa były bazy PubMED, Cochrane, EMBASE, Google.
W licznych pracach udowodniono, że zmiany profilu tłuszczowego skóry mają istotne znaczenie w patogenezie niektórych chorób dermatologicznych. Jednakże zdobyta dotychczas wiedza na ten temat jest nadal ograniczona i wy-maga dalszych badań.

Disfunction of lipids composition in the epidermis and dermis in some skin diseases - literature review

Key words: lipids disorders, ceramids, fatty acids, atopic dermatitis, psoriasis
Skin is an important organ that not only protects human body against harmful mechanical, physical, chemical factors and microorganisms but also participates in the metabolism of proteins, lipids, carbohydrates and vitamins. Deterioration of its barrier function is a crucial stage in the pathogenesis of atopic dermatitis and many others skin disorders.
Recently there were made many researches focused on changes in the skin morphology, barrier function, lipid content and drug penetration in the progress of various dermatological disorders. Most of the studies were done on animal or in vitro models whereas only few of them analyzed changes directly in the human skin.
On the basis of the analysis of current publications this review presents up to date knowledge of content, origin and function of the lipids in the healthy skin and affected by dermatological disorders (psoriasis, atopic dermatitis, xerosis, ichthyosis, and acne vulgaris ). PubMed, Cochrane, EMBASE, Google were the source of publications for this study.
Many researches proved that changes in the skin lipids profile have a significant meaning in the pathogenesis of the few skin disorders. However current knowledge of this problem is still narrow and further studies are necessary.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku