Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Metody leczenia zachowawczego wrastającego paznokcia - doświadczenia własne

Metody leczenia zachowawczego wrastającego paznokcia - doświadczenia własne

nr 1 (66)/styczeń-luty 2010

Metody leczenia zachowawczego wrastającego paznokcia - doświadczenia własne

Słowa kluczowe: wrastający paznokieć, paznokieć rurkowaty, klamrowanie paznokcia, leczenie zachowawcze wrastającego paznokcia
Problem wrastającego paznokcia dotyczy osób w różnym wieku, częściej jednak dotyka młode osoby, głównie młodych mężczyzn. Dotychczasowe zalecane metody leczenia chirurgicznego często okazują się nieskuteczne i szybko dochodzi do nawrotu. Dlatego konieczne jest stosowanie innych metod, np. leczenia zachowawczego. W pracy przedstawiono takie metody leczenia zachowawczego, jak tamponada, szynowanie, klamrowanie.
Metoda klamrowania jest znana od lat i stosuje się ją w leczeniu wrastającego paznokcia oraz do korekty innych deformacji paznokciowych. Leczenie zachowawcze, na podstawie przeprowadzonych obserwacji, okazało się skuteczne, proste, nieinwazyjne i bezpieczne.

Methods of the conservative treatment of ingrowing nail - own experiences

Key words: ingrowing toenail, fingernail tubular, curly nails, nail bracing, conservative treatment
Ingrowing nail problem applies to people of all ages, but more often affects young people, mostly young men. Previous recommended methods of surgical treatment are often ineffective and quickly come to relapse. Therefore, it is necessary to use other methods such as conservative treatment. The paper presents a method of conservative treatment such as tamponade, alveolar, braces.
This braces method is known for years for treatment of ingrowing nail and for the correction of other deformities. Conservative treatment on the basis of the observation proved to be effective, simple, non-invasive and safe.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku