Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Leczenie zmian barwnikowych w zespole Peutza-Jeghersa przy użyciu lasera CO2 oraz IPL - prezentacja przypadku

Leczenie zmian barwnikowych w zespole Peutza-Jeghersa przy użyciu lasera CO2 oraz IPL - prezentacja przypadku

nr 1 (66)/styczeń-luty 2010

Leczenie zmian barwnikowych w zespole Peutza-Jeghersa przy użyciu lasera CO2 oraz IPL - prezentacja przypadku

Słowa kluczowe: zespół Peutza-Jeghersa, laser CO2, IPL
Zespół Peutza-Jeghersa to rzadko występująca choroba genetyczna charakteryzująca się hiperpigmentacją skóry i błon śluzowych oraz obecnością polipów w przewodzie pokarmowym. Charakterystyczne dla zespołu zmiany barwnikowe bardzo często stanowią dla pacjentów istotny defekt estetyczny pogarszający ich jakość życia. Przedstawiamy przypadek leczenia zmian barwnikowych u 21-letniej pacjentki przy użyciu lasera CO2, a następnie IPL. Efekt leczenia był bardzo dobry. Nie obserwowano powikłań ani nawrotu zmian. Zastosowane leczenie było skuteczne i bezpieczne. Autorzy proponują, aby w pełni kompleksowe leczenie zespołu Peutza-Jeghersa (u pacjentów obarczonych w ich odczuciu defektem estetycznym) obejmowało również laserowe usuwanie zmian barwnikowych.
Według naszej wiedzy, jest to pierwszy, dostępny w literaturze opis przypadku zespołu Peutza-Jeghersa, w którym użyto łączoną, następującą po sobie, metodę laseroterapii CO2 oraz IPL.

Treatment lentigines of Peutz-Jeghers Syndrome with carbon dioxide laser and IPL therapy - case report

Key words: Peutz-Jeghers Syndrome, carbon dioxide laser, IPL therapy
Peutz-Jeghers Syndrome (PJS) is an inherited disease characterized by muco-cutaneous hiperpigmentation and multiple gastrointestinal hamartomatous polyps. The cutaneous lesions does not cause any problem to the patients physical health but it is often real  cosmetic problem which worsen quality of life.
We describe in this paper successful treatment of lentigines in 21-old female patient with Peutz-Jeghers Syndrome using carbon dioxide laser and IPL the-rapy. The response to treatment was excellent and no side effects, scars or recurrence of the lesions was noted.
To our knowledge, this is the first report of successful combined therapy with carbon dioxide laser and IPL of skin lesion in Peutz-Jeghers Syndrome.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku