Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Mezoterapia jako jedna z metod biorewitalizacji skóry

Mezoterapia jako jedna z metod biorewitalizacji skóry

nr 1 (66)/styczeń-luty 2010

Mezoterapia jako jedna z metod biorewitalizacji skóry

Słowa kluczowe: mezoterapia, biorewitalizacja, starzenie się skóry
Mezoterapia jest metodą leczenia polegającą na wstrzykiwaniu substancji leczniczych bezpośrednio w głąb skóry. Wyróżniamy dwa rodzaje mezoterapii - bezigłową oraz igłową. Dzięki tym metodom można przeprowadzać zabiegi biorewitalizujące skórę. Mezoterapia wykorzystuje dwa mechanizmy w celu odmłodzenia skóry, pierwszym z nich jest działanie substancji lub leku wstrzykniętego bezpośrednio w skórę, drugim - efekt ogniskowego gojenia się tkanki po licznych iniekcjach.
Zabiegi mezoterapii są bezpieczne, w ich trakcie trudno doprowadzić do przedawkowania podawanych substancji. To zabiegi o niewielkiej urazowości i praktycznie nieobciążone występowaniem objawów niepożądanych.
W artykule przedstawiono wskazania i przeciwwskazania do mezoterapii oraz działania niepożądane. Zostały również wymienione leki i substancje stosowane w tych zabiegach. Przedstawiono podstawowe techniki i zasady przeprowadzania zabiegów intradermoterapii przy użyciu igieł i zasady postępowania po zabiegu. Scharakteryzowano również starzenie zewnątrzpochodne i wewnątrzpochodne oraz przedstawiono cechy obu starzeń i zmiany histopatologiczne z nimi związane.

Mesotherapy as a method of skin biorevitalisation

Key words: mesotherapy, biorevitalisation, skin aging
Mesotherapy is a method of treatment involving the injection of therapeutic substances directly into the skin. There are two types of mesotherapy: using the needle and needle-free. With these methods, biorevitalisation of skin can be carried out. Mesotherapy uses two mechanisms to rejuvenate the skin; firstly, a substance or drug is injected directly into the skin, secondly - the effect of focal tissue healing after numerous injections.
Mesotherapy treatments are safe as it is difficult to lead to an overdose of the substance administered during treatment. This treatment involves minimal traumas and virtually no occurrence of side effects.
The article presents the indications and contraindications for mesotherapy and side effects. Moreover, mentioned are drugs and substances used in these treatments. The basic techniques and principles for the treatment of intradermotherapy using needles and their treatment after surgery are mentioned. Intrinsic and extrinsic aging and features of both aging and histopathological changes associated with them are presented.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku