Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wcześnie występujący sporadyczny rak podstawnokomórkowy - opis dwóch przypadków

Wcześnie występujący sporadyczny rak podstawnokomórkowy - opis dwóch przypadków

nr 2 (67)/marzec-kwiecień 2010

Wcześnie występujący sporadyczny rak podstawnokomórkowy - opis dwóch przypadków

Słowa kluczowe: rak podstawnokomórkowy, młodzi dorośli, leczenie chirurgiczne
Rak podstawnokomórkowy jest najczęstszym nowotworem złośliwym skóry, dotyczącym głównie osób starszych. Występowanie tego nowotworu przed 30. rokiem życia jest rzadkie i może mieć związek z genetycznie uwarunkowanymi predyspozycjami oraz zwiększoną ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe. Przedstawiamy dwa przypadki młodych osób dorosłych, leczonych z powodu raka podstawnokomórkowego skóry twarzy, z wykorzystaniem klasycznej metody wycięcia chirurgicznego.

Early-onset sporadic basal cell carcinoma - report of two cases

Key words: basal cell carcinoma, young adults, surgical treatment
A basal cell carcinoma is the most common of all types of skin cancers affecting mostly the elder people. The occurrence of this tumor before the age of thirty is rare and may be caused by genetic predispositions as well as the increasing exposure to ultraviolet radiation. This report presents two cases of young people, treated due to basal cell carcinoma of the face, with a classical surgical excision.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku