Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Nowa koncepcja iniekcji przy użyciu igieł "MN". Wypełnianie twarzy. Badanie na grupie 200 pacjentek

Nowa koncepcja iniekcji przy użyciu igieł ?MN?. Wypełnianie twarzy. Badanie na grupie 200 pacjentek

nr 2 (67)/marzec-kwiecień 2010

Nowa koncepcja iniekcji przy użyciu igieł ?MN?. Wypełnianie twarzy. Badanie na grupie 200 pacjentek

Słowa kluczowe: igła, iniekcja, wypełnianie twarzy

Autor artykułu wspólnie z dr. Hannoun opracował i opatentował nowy typ igły. Igła "MN" nie tnie skóry ani tkanek głębokich. Jej końcówka jest zaokrąglona, a otwór umożliwiający podanie wypełniacza znajduje się z boku, na końcu igły. Jest ona giętka i elastyczna. Pozwala wykorzystywać pojedyncze miejsce wkłucia, wykonane uprzednio zwykłą igłą, poprzez które można wypełnić rozległy obszar. Igłę MN wsuwa się bezboleśnie pod brodawkowatą, a następnie siateczkowatą warstwę skóry właściwej, nie powodując przy podawaniu środka wypełniającego krwiaków, urazów i nieregularności. Autor przedstawia wyniki badania na grupie 200 pacjentek, u których między grudniem 2007 r. a grudniem roku 2008 wykonano zabiegi wypełniania na różnych obszarach twarzy, z użyciem kwasu hialuronowego (w kilku różnych postaciach) oraz nowego typu igły MN. W 68 przypadkach dokonano całkowitego wymodelowania twarzy. Podczas kontroli u pacjentek nie zauważono żadnych krwiaków, a skutki niepożądane ograniczały się do powstania dzień po iniekcji wybroczyn, których częstość wynosiła 2%. Po iniekcjach nie wystąpiły też stany zapalne.

New concept of injection using needles MN. Face remodeling. Study with 200 female patients

Key words: needle, injection, face remodeling

Author of the article together with dr Hannon elaborated and patented a new type of needle. Needle MN doesn?t cut skin and deep tissues. Its tip is rounded, and a hole permitting a filler application is on the lateral side of the needle's end. A needle is flexible and elastic. It permits to use a single puncture, through which a large area is filled. A needle is being slipped under papillary and then reticulary layer of dermis painless and without trauma and permits to make injections without hematomas, injuries and irregularities. Author is presenting results of the study on the group of 200 female patients. A study took place between December 2007 and December 2008. Patients had filling procedures done on different parts of the face using hyaluronic acid (few types) and a new type of needle. In 68 cases total face remodeling was performed. During a check-up hematomas were not observed. Side effects were limited to purpura in 2% of the cases. After injections inflammatory reactions were not observed.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku