Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

FRAC3: metoda trójwymiarowego, nieablacyjnego, frakcyjnego laserowego odmładzania skóry

FRAC3: metoda trójwymiarowego, nieablacyjnego, frakcyjnego laserowego odmładzania skóry

nr 2 (67)/marzec-kwiecień 2010

FRAC3: metoda trójwymiarowego, nieablacyjnego, frakcyjnego laserowego odmładzania skóry

Słowa kluczowe: laserowe odmładzanie skóry, frakcyjny, FRAC3, technologia VSP, lasery Nd:YAG, skaner W niniejszej pracy opisano nowatorską trójwymiarową, nieablacyjną frakcyjną  metodę FRAC3, wykorzystywaną w zabiegach odmładzania skóry. W metodzie tej wykorzystuje się krótko trwające impulsy o wysokiej wartości szczytowej gęstości mocy lasera Nd:YAG, w trybie impulsów lasera Accelera. Stosując impulsy Accelera wytwarzany jest trójwymiarowy wzór frakcyjny w naskórku i w skórze właściwej, z "wyspami" uszkodzenia, zlokalizowanymi głównie w miejscach defektów struktury skóry. Przedstawiono pomiary termiczne powierzchni skóry w warunkach in vivo oraz przekrojów skóry w warunkach in vitro, prowadzone po naświetlaniu impulsami lasera Nd:YAG w trybie Accelera. Na podstawie wykonanych pomiarów wykazano pojawianie się izolowanych, frakcyjnych gorących ?wysp? w obrębie skóry. Przedstawiono również kliniczną ocenę przeprowadzaną po laseroterapii krótkimi impulsami lasera Nd:YAG. Metoda FRAC3 pozwala uzyskać operatorom lasera nowy wymiar bezpieczeństwa i samoregulującej się skuteczności w nieablacyjnym odmładzaniu skóry.

FRAC3: Three Dimensional Non-Ablative Fractional Laser Skin Rejuvenation

Key words: laser skin rejuvenation, fractional, FRAC3, VSP technology, Nd:YAG lasers, scanner
A novel self-induced non-ablative three dimensional fractional FRAC3 method for skin rejuvenation is described. The method utilizes short pulse duration/high peak power density of Nd:YAG Accelera mode laser pulses. The Accelera pulses produce a three-dimensional fractional pattern in the epidermis and dermis, with damage islands located predominantly at the sites of skin imperfections. Thermal measurements in vivo of skin surface and in vitro of skin cross section following the illumination with Nd:YAG Accelera pulses are presented. The measurements demonstrate the emergence of isolated ?fractional? hot islands within the skin. Clinical experience following the short pulse Nd:YAG laser treatment is also presented. The FRAC3 technique offers practitioners another dimension in safety and self-regulating efficacy of non-ablative laser skin rejuvenation.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku