Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie alfa-hydroksykwasów w dermatologii oraz kosmetologii pielęgnacyjnej i profilaktycznej

Zastosowanie alfa-hydroksykwasów w dermatologii oraz kosmetologii pielęgnacyjnej i profilaktycznej

nr 2 (67)/marzec-kwiecień 2010

Zastosowanie alfa-hydroksykwasów w dermatologii oraz kosmetologii pielęgnacyjnej i profilaktycznej

Słowa kluczowe: alfa-hydroksykwasy, starzenie się skóry, złuszczanie, nawilżenie,  biodostępnośćAlfa-hydroksykwasy (alfa-hydroxy acids - AHAs) umożliwiają przeprowadzenie niezwykle efektywnych zabiegów, zarówno dermatologicznych, jak i kosmetycznych. AHA wpływają na wygląd i kondycję skóry poprzez działanie na jej głębiej położone struktury. Główny mechanizm ich działania polega na złuszczaniu najbardziej zewnętrznych warstw naskórka poprzez rozpuszczenie wiązań między korneocytami warstwy rogowej, dzięki czemu dochodzi do zwiększenia możliwości penetracji transdermalnej aplikowanych substancji aktywnych, a tym samym poprawienia ich wchłanialności i skuteczności. Wpływają na wzrost poziomu nawilżenia i odżywienia skóry. Pobudzają fibroblasty do wzmożonej syntezy kolagenu i glikozaminoglikanów, co skutkuje poprawą jędrności i elastyczności skóry. AHA odblokowują ujścia gruczołów łojowych i umożliwiają jej głębokie oczyszczenie, działając jednocześnie bakteriobójczo i bakteriostatycznie. Wykazują również działanie rozjaśniające, dlatego znalazły zastosowanie w zabiegach mających na celu redukcję lub likwidację przebarwień skórnych oraz poprawę kolorytu cery. Wykorzystuje się je do spłycenia zmarszczek, blizn i bruzd. Korzystny wpływ hydroksykwasów na skórę zależy od rodzaju użytego kwasu i wartość pKa, właściwie dostosowanego pH, czasu kontaktu ze skórą oraz typu podłoża, w którym umieszczony jest kwas. Według Amerykańskiej Komisji Żywności i Leków (FDA) częstość doniesień o reakcjach niepożądanych po zastosowaniu AHA jest niewielka w stosunku do powszechności stosowania tych substancji.

Alpha-hydroxy acids application in dermatology and in prophylactic cosmetology

Key words: alpha-hydroxy acids, skin ageing, exfoliation, moistening, bioavailability
Alpha-hydroxy acids (AHAs) enable to perform highly effective procedures, both dermatological and cosmetic. AHA influence on skin appearance and condition due to effect on deeper localized structures. Main mechanism of their action consists in exfoliation of the most external layers of the epidermis due to dissolving bindings between corneocytes of the horny layer. This process causes increased possibility for administered active substances to penetrate transdermally and improves their absorption and effectiveness. These acids influence on increased level of skin moistening and nourishment. They also stimulate fibroblasts to increased synthesis of collagen and glycosaminoglycans that results in improvement of skin firmness and elasticity. AHA release openings of sebaceous glands and enable deep skin cleansing together with simultaneous bactericidal and bacteriostatic effect. They also show lightening effect and that is why they are used in procedures reducing or eliminating melanoderma and procedures that improve skin colour. AHA are also used to make wrinkles, scars and creases shallow. Advantageous influence of hydroxy acids on the skin depends on type of used acid and pKa value, appropriately adapted pH, time duration of contact with the skin and vehicle type, in which acid is placed. According to Federal Food and Drug Administration (FDA), incidence of reported side effects after AHA use is not great in comparison with universality of their application.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku