Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Karboksyterapia - nieinwazyjna metoda w medycynie estetycznej i dermatologii

Karboksyterapia - nieinwazyjna metoda w medycynie estetycznej i dermatologii

nr 3 (68)/marzec-kwiecień 2010

Karboksyterapia - nieinwazyjna metoda w medycynie estetycznej i dermatologii

Słowa kluczowe: karboksyterapia

Artykuł przygotowano w celu przedstawienia podstawowych informacji dotyczących karboksyterapii - kontrolowanego zastosowania oczyszczonego dwutlenku węgla w medycynie estetycznej i dermatologii. Prezentujemy podstawowe wskazania i przeciwwskazania, jak również korzyści i możliwości skojarzenia przedstawianej metody z innymi metodami leczenia.

Carboxytherapy - a non-invasive method in aesthetic medicine and dermatology

Key words: carboxytherapy

The work has been elaborated to provide basic information on carboxytherapy - controlled application of purified carbon dioxide in aesthetic medicine and dermatology. It introduces its basic indications and contraindications as well as the advantages and the possibilities of combining the said method with other therapeutic modalities.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku