Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena właściwości optycznych wybranych preparatów promieniochronnych, dostępnych na polskim rynku aptecznym

Ocena właściwości optycznych wybranych preparatów promieniochronnych, dostępnych na polskim rynku aptecznym

nr 3 (68)/marzec-kwiecień 2010

Ocena właściwości optycznych wybranych preparatów promieniochronnych, dostępnych na polskim rynku aptecznym

Słowa kluczowe: ultrafiolet, spektroskopia, filtry promieniochronne, ochrona przeciwsłoneczna

Niekorzystne działanie promieniowania ultrafioletowego na skórę i organizm człowieka zostało potwierdzone w wielu badaniach naukowych. Prawidłowa ochrona przed promieniowaniem słonecznym powinna rozpoczynać się w dzieciństwie i trwać całe życie.
Praca ta miała na celu sprawdzenie przepuszczalności optycznej ogólnie dostępnych preparatów promieniochronnych o wysokim wskaźniku SPF i różnym wskaźniku ochrony przed promieniowaniem UVA. Przy pomocy spektrometru optycznego porównano ilość światła docierającego do naskórka po zastosowaniu rożnych kosmetyków z filtrami ochronnymi. Wykazano znaczne różnice między preparatami o tym samym współczynniku ochronnym. Zaobserwowano również znaczny spadek właściwości ochronnych preparatów przeterminowanych.

Evaluation of optical properties of selected sun protection creams available on the Polish pharmacy market

Key words: ultraviolet, spectroscopy, ultraviolet filters, sun protection

Adverse effects of ultraviolet radiation on human skin and the organism have been confirmed in many scientific studies. Proper protection from solar radiation should start in childhood and persist a lifetime.
The following work was designed to check the optical transmittance of co-mmonly available sun protection preparations with a high SPF and a different ratio of UVA protection. The amount of light reaching the skin after application of the various protective sun filters were compared by using of optical spectrometer.
Presented data showed significant difference between preparations with the same protective factor. We demonstrated the significant decrease in the protective properties of outdated preparations.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku