Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Profilaktyka czerniaka

Profilaktyka czerniaka

nr 3 (68)/marzec-kwiecień 2010

Profilaktyka czerniaka

Słowa kluczowe: czerniak, profilaktyka, UV

W zakresie profilaktyki wtórnej ważną rolę odgrywają badania przesiewowe (skriningowe). Z roku na rok wzrasta częstość występowania czerniaka i innych nowotworów skóry. Najważniejszym elementem profilaktyki jest unikanie UV i maksymalne skrócenie czasu ekspozycji skóry na silne promieniowanie słoneczne. Właściwa fotoprotekcja jest podstawowym elementem profilaktyki pierwszorzędowej zarówno chorób nowotworowych skóry, jaki i jej fotostarzenia czy znamion barwnikowych. Blisko co czwarty badany w ramach Euromelanoma Day nie używa kremów z filtrami przeciwsłonecznymi.
Należy mieć nadzieję, że podobne akcje profilaktyczne, jak Euromelanoma Day staną się powszechnym sposobem walki z rosnącą liczbą nowotworów skóry.

Prophylactic of melanoma malignum

Key words: melanoma malignum, prophylactic, UV

The screening examination is the most important thing in range of secondary prophylactic. The frequency of occurrence of melanoma malignum grows up mainly in European populations. The most important element of prophylactic before sun radiation is avoidance UV and shortening time of exposition skin on sun. The right protection before sun radiation is the basis of prophylactic skin cancer and other diseases of skin (photoaging and pigmental moles). Every fourth of the surveyed claim that they do not use sunprotection creams during holidays.
Just similar action like Euromelanoma Day will become general way of fight with growing number of melanoma and other skin cancer.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku