Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) w kosmetologii

Zastosowanie spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) w kosmetologii

nr 4 (69)/lipiec-sierpień 2010

Zastosowanie spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) w kosmetologii

Słowa kluczowe: spektroskopia EPR, wolne rodniki, kosmetologia

Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego jest metodą stosowaną do badania wolnych rodników oraz jonów paramagnetycznych. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania metody EPR do oceny właściwości wolnorodnikowych skóry ze szczególnym uwzględnieniem wpływu preparatów kosmetycznych na wolne rodniki występujące w skórze.
Metoda EPR pozwala określić rodzaj i trwałość wolnych rodników, ich koncentrację oraz sposób rozmieszczenia w tkance. Technika EPR umożliwia badania oddziaływań pomiędzy wolnymi rodnikami skóry, a substancjami leczniczymi lub kosmetykami.

Application of electron paramagnetic resonance spectroscopy (EPR) in cosmetology

Key words: EPR spectroscopy, free radicals, cosmetology

Electron paramagnetic resonance spectroscopy is a useful technique for studies of free radicals and paramagnetic ions. The aim of this work is to present applications of EPR method to determination of free radical properties of skin and effects of cosmetic substances on free radicals existing in skin.
EPR method is used to determine of type, stability, concentration, and distribution of free radicals in tissues. EPR technique takes possibilities to study of interactions between free radicals and skin, drugs and cosmetics.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku