Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Badanie porównawcze skuteczności działania na kolonie bakteryjne w ślepej próbie między emolientem ATODIANE i Cold Cream Codex u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry –

Badanie porównawcze skuteczności działania na kolonie bakteryjne w ślepej próbie między emolientem ATODIANE® i
ColdCream Codex® u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry

nr 3 (8)/maj-czerwiec 2000

Badanie porównawcze skuteczności działania na kolonie bakteryjne w ślepej próbie między emolientem ATODIANE® i ColdCream Codex® u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry

W artykule przedstawiono wyniki porównawczego badania skuteczności działania kremu Atodiane® i ColdCream Codex® u
chorych na atopowe zapalenie skóry. Zgodne z nimi, Atodiane® dawał lepsze wyniki niż ColdCream Codex®. Badanie bakteriologiczne, dotyczące gęstości bakterii na skórze atopowej w fazie między zaostrzeniami choroby, wynikało znaczące zmniejszenie się liczby bakterii na powierzchni skóry, większe w przypadku stosowaniu kremu Atodiane® niż ColdCream Codex®.

Effectiveness of ATODIANE® and ColdCream Codex® on bacterial colonies in patients with dermatitis atopica - the blind test comparison

In the article authors present the results of comparative test for effectiveness of ATODIANE® and ColdCream Codex® in patients with dermatitis atopica. ATODIANE® applications results were better than ColdCream Codex®. Bacteriological tests for the number of bacterias on the surface of an atopic skin in the periods between exacerbations of disease show significant decrease, grater when the ATODIANE® cream was applied.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku