Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Kriolipoliza - metoda redukcji podskórnej tkanki tłuszczowej. Przegląd literatury

Kriolipoliza ? metoda redukcji podskórnej tkanki tłuszczowej. Przegląd literatury

nr 4 (69)/lipiec-sierpień 2010

Kriolipoliza ? metoda redukcji podskórnej tkanki tłuszczowej. Przegląd literatury

Słowa kluczowe: kriolipoliza, redukcja tkanki tłuszczowej, kształtowanie sylwetki, zapalenie tkanki podskórnej

Kriolipoliza jest to nowa, nieinwazyjna metoda redukcji komórek tłuszczowych, przy użyciu kontrolowanego chłodzenia w obrębie miejscowego nagromadzenia tkanki tłuszczowej. Skuteczność i bezpieczeństwo tego nowego zabiegu, stosowanego do zmniejszania ilości podskórnej tkanki tłuszczowej zależy od prawidłowego wykonania.
W niniejszym artykule autor przedstawia przegląd piśmiennictwa, oceniającego wyniki badan przedklinicznych i klinicznych mechanizmu działania, skuteczności i bezpieczeństwa kriolipolizy.
Wykazano skuteczność działania kriolipolizy u ludzi i zwierząt doświadczalnych. Wyniki badan histopatologicznych również potwierdzają redukcję tkanki tłuszczowej u ludzi i zwierząt. W badaniach przedlinicznych i klinicznych zaobserwowano stopniową redukcję grubości tkanki tłuszczowej w okresie od 2 do 4 miesięcy. W przedstawionych badaniach kriolipoliza nie powodowała poważnych efektów niepożądanych. Nie stwierdzono ponadto trwałych uszkodzeń nerwów i istotnych zmian w lipidogramie i badaniach funkcji wątroby.
Mechanizm działania kriolipolizy nie jest jeszcze dokładnie poznany, choć publikowane prace naukowe przedstawiają wstępną ocenę skuteczności i bezpieczeństwa tej nieinwazyjnej metody stosowanej do redukcji tkanki tłuszczowej. Dalsze badania powinny pomóc w identyfikacji i wyjaśnieniu mechanizmu działania tej metody oraz umożliwić jej bezpieczne stosowanie.

Cryolipolysis ? method for subcutaneous fat layer reduction. Literature reviev

Key words: cryolipolysis, fat reduction, body contouring, panniculitis

Cryolipolysis is a novel non-invasive method for the reduction of fat cells with controlled, localized cooling for the treatment localized fat deposits. Efficacy and safety of this new procedure for fat layer reduction depends of apropriate performed procedure.
A review of the literature describing pre-clinical and clinical was performed. Results from studies, mechanism of action, efficacy, and safety of the procedure have been desribed and discussed.
Efficacy of the cryolipolysis has been demonstrated in both human and animal studies. Histology findings also confirm the reduction of fat in both humans and animals,a gradual thinning of the fat layer over a period of two to four months has been described. Cryolipolysis has not produced any significant adverse side effects in studies. Nerve injury was temporary, no changes in lipid level has been observed after cryolipolisis. Cryolipolisis does ot affect liver funtion.
The mechanism of action for cryolipolysis is not understood completely yet. Published articles described preliminary findings and results, the efficacy and safety of this non-invasive procedure for fat layer reduction. Further studies willl assist in identifying the mechanism and let us perform safe treatment using this method.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku