Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Analiza powikłań po zabiegach z użyciem fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości (RF) na podstawie literatury i doświadczeń własnych

Analiza powikłań po zabiegach z użyciem fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości (RF) na podstawie literatury i doświadczeń własnych

nr 4 (69)/lipiec-sierpień 2010

Analiza powikłań po zabiegach z użyciem fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości (RF) na podstawie literatury i doświadczeń własnych

Słowa kluczowe: radiofrekwencja, obkurczenie skóry, Thermage, RF, zabiegi nieablacyjne

Zabiegi z użyciem prądów wysokich częstotliwości  (RF) są stosowane w medycynie estetycznej od lat dziewięćdziesiątych XX w. Dają one możliwość stymulacji skóry i podskórnej tkanki łącznej bez uszkodzenia naskórka. Efektem takiego pobudzenia może być obkurczenie skóry oraz przebudowa jej zrębu, dzięki czemu pacjenci mogą uzyskać poprawę wyglądu. Zabiegi radiofrekwencji wykazują różną skuteczność i charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Czasami mogą występować powikłania związane z ich przeprowadzeniem. Procent występowania efektów niepożądanych zmniejsza się w miarę udoskonalania urządzeń i procedur zabiegowych.
Głównymi efektami niepożądanymi są z reguły rumień i drobne oparzenia, ustępujące samoistnie. Aby zmniejszyć ryzyko ich występowania, pomocne może okazać się przestrzeganie następujących zaleceń:
1. zmniejszenie natężenia bodźca (w pewnych granicach) w miejscach, gdzie kości są położone blisko pod skórą,
2. odtłuszczenie powierzchni skóry,
3. utrzymywanie kontaktu między skórą a głowicą na całej powierzchni,
4. nieodrywanie elektrod aktywnych od skóry podczas stymulacji,
5. zmniejszenie do pewnego stopnia natężenia prądu, a zwiększenie liczby pasaży,
6. obfite stosowanie preparatu łączącego skórę z głowicą,
7. obniżenie temperatury w pokoju zabiegowym do 18-20°C podczas stosowania techniki mobilnej,
8. odpowiednia wiedza i sprawność terapeuty,
9. sprawne, spełniające wymogi bezpieczeństwa urządzenie.

Side effects of radiofrequency procedures (RF) ? analysis based on literature and author?s own experiences

Key words: radiofrequency, contraction of the skin, Thermage, RF, nonablative treatment

Radiofrquency procedures (RF) have been used in aesthetic medicine since the 1990s. They possess different ability to stimulate the skin and subcutaneous connective tissue without damaging the epidermis. The effect of such stimulation is due to contraction of the skin and remodeling of the stroma resulting in better patients appearance. Radiofrequency procedures show different effectiveness depending on the appliance but they are safe. Rarely complications may occur. As the equipment and treatment procedures have improved, the percentage of side effects decreased. Erythema and minor burns that heal spontaneously are usually the main side effects. The following advice may be helpful in order to minimize the risk of them.
1. In areas where the bones are located beneath the skin the impulses? intensity should be reduced.
2. The skin surface should be scoured.
3. The hand piece should be in full contact with the skin.
4. The electrodes should not be taken off during stimulation.
5. The current can be reduced to some degree and the number of passages can be increased.
6. The procedure specific liquid should be generously applied on skin.
7. The temperature in the procedure room should be about 18-20°C during the mobile procedure.
8. The operator should possess proper skills and educational level.
9. The RF methodology should be efficient and safe.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku