Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Trichotillomania

Trichotillomania

nr 4 (69)/lipiec-sierpień 2010

Trichotillomania

Słowa kluczowe: trichotillomania, trichobezoar, zespół Roszpunki, leczenie

Trichotillomania jest klasyfikowana jako choroba psychosomatyczna, objawiająca się nieodpartą potrzebą wyrywania włosów. Każdy obszar ciała może być objęty schorzeniem, ze szczególnym uwzględnieniem skóry głowy, rzęs, brwi i okolic intymnych. Wyrywanie włosów może następować bez świadomości pacjenta, ale zdecydowanie częściej proces ten zachodzi na skutek narastającego napięcia, po którym następuje jego spadek, uczucie ulgi i poczucie bezpieczeństwa. Konsekwencją utraty włosów jest pojawienie się uczucia zażenowania i/lub wstydu. Z uwagi na skłonność pacjentów do ukrywania objawów choroby oraz trudności diagnostyczne, trichotillomania niejednokrotnie nie zostaje rozpoznana ani prawidłowo leczona. Nie podjęcie leczenia skutkuje upośledzeniem funkcji psychospołecznych oraz powikłaniami medycznymi (trichobezoary, zespół Roszpunki).

Trichotillomania

Key words:trichotillomania, trichobezoar, Rapunzel syndrome, treatment

Trichotillomania is classified as psychosomatic entity in which there is an irresistible desire to pull out the hair. Although any area of the body can be a target, the most common areas are the scalp, followed by the eyelashes, eyebrows, and pubic region. Hair-pulling can occur without the individual's awareness, but is frequently preceded by a sense of increasing tension and followed by a sense of relief and safety. The resulting hair loss can be a source of embarrassment and shame. Because of a tendency to hide symptoms, and because of diagnostic problems, individuals either may not be diagnosed or even treated properly. Untreated trichotillomania can result in impaired psychosocial functioning and medical complications (trichobezoars, Rapunzel syndrome).

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku