Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Łysienie plackowate w XXI wieku (I). Genetyczne podłoże choroby

Łysienie plackowate w XXI wieku (I). Genetyczne podłoże choroby

nr 5 (70)/wrzesień-październik 2010

Łysienie plackowate w XXI wieku (I). Genetyczne podłoże choroby

Słowa kluczowe: łysienie plackowate, zaburzenia genetyczne, antygeny zgodności tkankowej, limfokiny, przywilej immunologiczny

Od pół wieku w etiologii łysienia plackowatego podejrzewa się rolę zaburzeń immunologicznych o pierwotnym podłożu genetycznym. Badania nad genetyką tego schorzenia obrały dwa kierunki. Pierwszym są badania asocjacyjne, badające rolę poszczególnych znanych genów w etiologii choroby. Drugim są badania obszernych fragmentów genomu w celu wychwycenia nieprawidłowości w budowie określonych jego obszarów, powtarzających się w różnych populacjach chorych na a.a. Oba kierunki są jak na razie w początkowej fazie badań, choć ich wnioski wydają się już być spójne z prowadzonymi od kilku dekad badaniami immunologicznymi. Wskazują one na kluczową rolę czynnika martwicy nowotworów alfa (TNFa) oraz mechanizmów apoptozy w etiopatogenezie choroby.

Alopecia areata in XXI century (I). Genetic basis of the disease

Key words: alopecia areata, genetic disturbances, major histocompatibility complex, lymphokines, immune privilege

For half of the century alopecia areata is supposed to be immunological disease caused by primary genetic failure. Genetic investigations on that matter are divided in two branches. First, so called ?association studies? is a search of the role of dedicated genes in etiopathology of the disease. Second, ?genome-wide approach? is investigation of vast genome fragments (not genes) in search of abnormalities which are present in different populations of a. a. patients. Both directions, although being in their initial stages show results synergistic with immunological investigations. A tole of Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa) and mechanisms of apoptosis in the etiology of a. a.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku