Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Dobry efekt terapeutyczny maści zawierającej witaminę B12 u chorych na łuszczycę pospolitą oraz chorych na atopowe zapalenie skóry

Dobry efekt terapeutyczny maści zawierającej witaminę B12 u chorych na łuszczycę pospolitą oraz chorych na atopowe zapalenie skóry

nr 5 (70)/wrzesień-październik 2010

Dobry efekt terapeutyczny maści zawierającej witaminę B12 u chorych na łuszczycę pospolitą oraz chorych na atopowe zapalenie skóry

Słowa kluczowe: łuszczyca pospolita, atopowe zapalenie skóry, witamina B12

W ostatnim czasie do leczenia zewnętrznego łuszczycy pospolitej oraz atopowego zapalenia skóry wprowadzono cyjanokobalaminę (wit. B12) w postaci maści. W pracy przedstawiono wyniki obserwacji 20 pacjentów chorych na łuszczycę pospolitą oraz 10 pacjentów chorych na atopowe zapalenie skóry, którzy stosowali przez 4 tygodnie preparat zewnętrzny Mave-na B12¨ maść (Revigiderm). Zaobserwowali dobry efekt terapeutyczny oraz dobrą tolerancję badanego preparatu u leczonych pacjentów. Preparat z wit. B12 nadaje się zarówno do uzupełniającego, jak i podstawowego leczenia zewnętrznego chorych na łuszczycę pospolitą i chorych na atopowe zapalenie skóry.

Good therapeutic effect of ointment containing vitamin B12 in patients with psoriasis vulgaris and in patients with atopic dermatitis

Key words: psoriasis vulgaris, atopic dermatitis, vitamin B12

Recently, for the treatment of psoriasis vulgaris and external atopic dermatitis introduced cyanocobalamin (vitamin B12) in the form of ointments. The paper presents the results of observation of 20 patients with psoriasis vulgaris and 10 patients with atopic dermatitis who have used for 4 weeks the pre-paration external Mavena B12¨ (Revigiderm) ointment. Researchers have observed a good therapeutic effect and good tolerance tested product in treated patients. Ointment containing vit. B12 is suitable for the supplementary and basic external treatment of patients with psoriasis vulgaris and atopic dermatitis.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku