Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wirusowe zapalenia wątroby przenoszone drogą płciową

Wirusowe zapalenia wątroby przenoszone drogą płciową

nr 6 (71)/listopad-grudzień 2010

Wirusowe zapalenia wątroby przenoszone drogą płciową

Słowa kluczowe: HBV, HCV, epidemiologia, leczenie

Wirusowe zapalenie watroby (WZW) jest chorobą wywoływaną najczęściej przez wirusy HAV, HBV, HCV i HEV. Drogą płciową dochodzi jednak tylko do zakażenia HBV i HCV. Mimo dostępności szczepionek szacuje się, że na świecie zakażonych HBV jest około 400 milionów ludzi. U około 10% zakażonych dorosłych dochodzi do rozwoju przewlekłego WZW typu B, z wysokim ryzykiem marskości i raka pierwotnego wątroby. Chociaż ryzyko zakażenia HCV drogą płciową jest stosunkowo niskie, to nie można go całkiem wykluczyć, zwłaszcza w przypadku stałych kontaktów seksualnych z zakażonym partnerem. Szacuje się, że na świecie zakażonych HCV jest 180 milionów osób, w tym 1-2% mieszkańców Polski. Wskaźnik progresji zakażenia HCV do postaci przewlekłej WZW jest znacznie wyższy niż w przypadku HBV, bo sięga 70%.
Ze względu na niską skuteczność aktualnie dostępnej terapii zakażeń HBV, jedyną skuteczną metodą ich zwalczania jest propagowanie szczepień. Natomiast w przypadku zakażeń HCV brak szczepionki może zostać zrekompensowany dość wysoką skutecznością aktualnie dostępnej terapii standardowej, która w najbliższych latach będzie jeszcze większa dzięki nowym lekom.

Sexualy transmitted viral hepatitis

Key words: HBV, HCV, epidemiology, therapy

Viral hepatitis is the diesase mostly caused by HAV, HBV, HCV and HEV viruses. However HBV and HCV are the only viruses transmitted sexualy. Despite of wide availability of vaccine it is estimated, there is about 400 milions humans infected with HBV worldwide. In 10% of infected adults infection has tendency to progress into chornic hepatitis type B with high risk of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Risk of sexual transimission of HCV virus is relatively low, but it can not be ruled out particularly in case of frequent sexual contacts with infected partner. Number of HCV infected worldwide is estimated for 180 millions and it include about 1-2% of Poland inhabitants. Progression rate to chronic form of the disease in HCV infected is much higher than in case of HBV infection and it reach 70%.
Because of low efficacy of current therapy of HBV infections, the only effective method of its elimination is vaccination. In case of HCV infection efficacy of medication is much higher and it is expected to become even better in coming years because of numerous new drugs which are in ongoing clinical trials.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku