Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Laseroterapia ablacyjna w leczeniu skórnej manifestacji stwardnienia guzowatego

Laseroterapia ablacyjna w leczeniu skórnej manifestacji stwardnienia guzowatego

nr 6 (71)/listopad-grudzień 2010

Laseroterapia ablacyjna w leczeniu skórnej manifestacji stwardnienia guzowatego

Słowa kluczowe: stwardnienie guzowate, choroba Bourneville?a-Pringle?a, angiofibroma, laser CO2

Stwardnienie guzowate (sclerosis tuberosa, choroba Bourneville?a-Pringle?a) należy do rzadko występujących zespołów nerwowo-skórnych, zaliczanych
do fakomatoz. Znamienna dla tego zespołu jest manifestacja skórna - występowanie naczyniakowłókniaków na twarzy, co powoduje stygmatyzację pacjentów i wpływa na obniżenie jakości ich życia. W przypadku stwardnienia guzowatego odparowanie naczyniakowłókniaków laserem CO2 prowadzi do poprawy wyglądu pacjenta. Przedstawiamy przypadek 19-letniego pacjenta, chorującego na sclerosis tuberosa od wczesnego dzieciństwa, u którego ze względu na jego niską samoocenę i stygmatyzację społeczną zastosowaliśmy w leczeniu laseroterapię ablacyjną, z bardzo dobrym rezultatem.

Ablative laser therapy in the treatment of a cutaneous manifestation of tuberous sclerosis - case report

Key words: tuberous sclerosis, Bourneville's disease, angiofibroma, CO2 laser

Tuberous sclerosis (Bourneville?s disease) is a rare neurocutaneous syndrome, rated among phakomatoses. Characteristic cutaneous manifestations of this syndrome are facial angiofibromas which stigmatize the patients and have a depressing influence on their quality of life. In case of tuberous sclerosis, the evaporation of angiofibromas with a CO2 laser leads to improvement of the patient?s appearance. This report presents a case of a 19 year-old patient su-ffering from tuberous sclerosis since early childhood. Due to his low self-esteem and social stigmatization, ablative laser therapy was applied with a very good result.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku