Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Od helioterapii do fototerapii

Od helioterapii do fototerapii

nr 6 (71)/listopad-grudzień 2010

Od helioterapii do fototerapii

Słowa kluczowe: helioterapia, fototerapia, słońce, starożytność, lampa łukowa, N. R. Finsen, A. Rikkli, O. Bernhard, A. Rollier, gruźlica

Światłolecznictwo swoimi korzeniami sięga starożytności. Do najstarszych doniesień dotyczących wykorzystywania światła słonecznego do celów helioterapii należą wzmianki o leczeniu chorób skóry, pochodzące z ok. 1400 r. p.n.e. Kult bogów Słońca istniał w wielu dawnych cywilizacjach, co może wynikać między innymi z wiary w ich moc uzdrawiającą.
Helioterapia, wykorzystująca moc światła słonecznego, była jedyną możliwą formą fototerapii aż do końca XIX wieku. Czasy nowożytne przyniosły wiele doniosłych odkryć naukowych, takich jak np. rozszczepienie wiązki światła za pomocą pryzmatu przez Izaaka Newtona (1660 r.), odkrycie promieniowania podczerwonego (F. W. Herschal, 1800 r.) i nadfioletowego (J. Ritter, W. H. Wollaston, 1801 r.), badanie ich właściwości oraz wiele innych.
W XIX w. nastąpił też postęp w leczeniu uzdrowiskowym, przede wszystkim za sprawą epidemii gruźlicy. Arnold Rikkli jako pierwszy wykorzystywał lecznicze walory alpejskiego klimatu, tj. słońce i powietrze. Oskar Bernhard był pierwszym zasłużonym propagatorem helioterapii. Wykorzystał z pozytywnym efektem zarówno działanie antyseptyczne, jak i osuszające słońca i powietrza, wspomagając leczenie ubytków i otwartych zmian gruźliczych. Za pomocą kąpieli słonecznych na dużych wysokościach A. Rollier leczył gruźlicę ogólnoustrojową. Nils R. Finsen, duński fizjoterapeuta, został ojcem światłolecznictwa jako nowego działu fizjoterapii. Wynalazł on lampy łukowe, w 1896 r. otworzył Instytut Badawczy Terapii Światłem w Kopenhadze, a w 1903 roku przyznano mu Nagrodę Nobla za całokształt pracy.
Natomiast pod koniec XIX w. zaczęły się pojawiać doniesienia o negatywnych skutkach działania promieniowania słonecznego.

From helitherapy to phototherapy

Key words: heliotherapy, phototherapy, sun, Ancient, arc-lamp, N. R. Finsen, A. Rikkli, O. Bernhard, A. Rollier, tuberculosis

Generaly speaking, phototherapy has originated in Ancient times. One of the oldest report of use sunlight in skin diseases therapy dates from about 1400
B.C. Cult of sun gods was present in ancient civilizations probably because of faith in their healing power.
Heliotherapy, using sunlight, was the only possible form of phototherapy until the end of the 19th century. Modern times are realted to many significant scientific discoveries e.g. refraction of sunlight by a prism by Isaac Newton (1600), revelation of the infrared (F. W. Herschal, 1800) and ultraviolet (J. Ritter, W. H. Wollaston, 1801) radiation, examining of their properties and many others observations.
Progress in treatment in thermal stations was observed in 19th century, mainly because of tuberculosis epidemic. The first who recommended alpine sun and air properties in therapeutic indications was Arnold Rikkli.
However Oskar Bernhard was the first pioneer in heliotherapy. He employed sunlight and air with their antiseptic and desiccating effects for the treatment of chronic ulcers and wounds in different forms of tuberculosis. A. Rollier treated systemic tuberculosis with the aid of sunbaths to the high altitude above sea level. Nils R. Finsen, the Danish physician, became "the father of modern phototherapy", the new division of physiotherapy. He designed the first arc-lamp for phototherapy named the Finsen ultraviolet lamp, founded the Finsen Light Institute in Copenhagen in 1986 and recieved a Nobel Prize in 1903 for the whole of his work.
First papers describing degenerative changes caused by sunlight were edited at the and of 19th century.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku