Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Miejscowe leczenie tretinoiną brodawek płaskich – odległe wyniki –

Miejscowe leczenie tretinoiną brodawek płaskich - odległe wynik

nr 4 (9)/lipiec-sierpień 2000

Miejscowe leczenie tretinoiną brodawek płaskich - odległe wyniki

Przedstawiono bezpośrednie i odległe wyniki miejscowego leczenia
brodawek płaskich 0,05% tretinoiną (krem Retin A) u 25
pacjentów. Zmiany u 23 pacjentów ustąpiły średnio po 4
tygodniach leczenia. Jedynym powikłaniem było pojawienie się u 19
chorych stanu zapalonego. U pacjentów kontrolowanych po 2 latach
od zakończenia leczenia nie stwierdzono nawrotu zmian. Kwas witaminy A
(tretinoin) jest skuteczny i bezpieczny w leczeniu brodawek płaskich.

Topical application of tretinoin on flat warts - distant results

Our study presents direct and distant results of topical 0,05%
tretinoin cream application on flat warts in 25 patients. The lesions
resolved after 4 weeks of treatment (mean) in 23 patients. Follow-up
visits after a 2-year period has not demonstrated any signs of
recurrence. Tretinoin cream seems to be an effective and safe method in
flat wart treatment. In the majority of patients only slight irritation
of the skin, which faded after ceasing tretinoin application for 2-3
days, was observed.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku