Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Łysienie plackowate w XXI wieku (II). Leczenie i nowe koncepcje

Łysienie plackowate w XXI wieku (II). Leczenie i nowe koncepcje

nr 1 (72)/styczeń-luty 2011

Łysienie plackowate w XXI wieku (II). Leczenie i nowe koncepcje

Słowa kluczowe: łysienie plackowate, leki biologiczne, alergeny kontaktowe, immunomodulatory, przywilej immunologiczny

Pomimo że od początku obecnego stulecia nie pojawił się przełom w terapii łysienia plackowatego (a.a.), trwają intensywne badania nad skutecznymi lekami. Paradoksalnie, niepowodzenie leczenia a.a. lekami biologicznymi nasuwa ciekawe spostrzeżenia na temat patogenezy choroby. W świetle powyższych rozważań autorzy podejmują dyskusję na temat możliwych hematologicznych mechanizmów prawdopodobnie zaangażowanych w patomechanizm choroby i zapraszają do dyskusji na ten temat.

Alopecia areata in XXI century (II). Treatment and new conceptions

Key words: alopecia areata, biologicals, contact allergens, immunomodulators, immune privilege

Since the beginning of the present century no breakthrough was achieved in the field of treatment of alopecia areata. However new therapeutic strategies are being investigated. Despite the failure of the response to treatment with biologicals, alopecia areata reveals its new pathological mechanisms as the biologicals affect important cytokines responsible for hair regrowth. In spite of the above mentioned phenomenons the authors suggest the new patomechanism of the disease and encourage readers to participate in the discussion.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku